Netværk for

Netværk for

VISMA LØNSPARRING UNIT 6

 

RELATIONER & FORTROLIG SPARRING

Visma

Netværk for lønansvarlige, lønbogholdere, payroll managere med afsæt i VISMA LØN 

 

Et netværk med afsæt i VISMA LØN giver dig det faglige frikvarter, der kan være vanskeligt at få prioriteret i en travl hverdag. Her får du tid til at tilegne dig ny og nuanceret viden om et velkendt område, samt tid til at specialisere dig i f.eks. det tekniske, overenskomster eller lignende.

 

I dette netværk har du din helt egen ”hotline” 24/7, hvor du kan søge råd, sparring og videndeling.

 

I en tid, hvor udnyttelsen af din tid er essentiel er det vigtigt du ikke går i stå. Sparring, vidensdeling og egen personlig udvikling er nøgleordene.

 

Som en del af netværket, kan du forvente at øge din faglighed og dine personlige kompetencer, ligesom du får et fortroligt fristed, hvor du kan få kvalificeret sparring på de problemstillinger, som du støder på i hverdagen.

UDBYTTE

Netværk for VISMA LØN 

 

Som medlem af disse netværksgrupper får du adgang til et professionelt netværk af erfarne VISMA brugere, der alle genkender din hverdag.
De kan bidrage til at udvikle dine faglige kompetencer, udfordre dig på din karriereplanlægning og give sparring på dine udfordringer i et fortroligt rum.

Gennemgående temaer i grupperne i år:

 

 • Tips og tricks til VISMA LØN, VISMA HR m.m.
 • Den Nye Ferielov
 • Skatteregler
 • Aktuel personalejura
 • Rapporteringer
 • Optimering af lønprocesser
 • Sygedagpengeregler
 • Overenskomster

HVORFOR NETVÆRK?

Formålet med netværksgrupperne er, at medlemmerne får inspiration til at udvikle sig både fagligt & personligt i fortrolige rammer.

Målet er ligeledes at etablere værdiskabende relationer til andre personer og virksomheder og endeligt at øge sin personlige markedsværdi, til gavn for sig selv og den virksomhed man er en del af.

DELTAGERKREDS & SAMMENSÆTNING

Netværksgruppernes deltagere er udvalgt og matchet således, at deltagernes erfaring, organisatoriske niveau, virksomhedstyper og brancher giver bedst muligt udgangspunkt for sparring og videndeling. Der er typisk mellem 14 og 18 deltagere i netværksgrupperne.

Der er en stor åbenhed i grupperne og 100% fortrolighed.

PÅ MØDERNE

Møderne er kendetegnet ved:

 

 • Debat med udgangspunkt i problemstillinger, som er kendetegnende for netværksgruppens ansvarsområder og virksomheder
 • Arbejde med konkrete cases fra deltagernes ansvarsområde og virksomhed
 • Erfaringsudveksling og fortrolig sparring
 • Naturlig variation mellem teoretisk og praktisk tilgang til problemstillingerne
 • Lejlighedsvise, relevante indlæg fra udvalgte ressourcepersoner med særlige kompetencer i forhold til emnet
 • Dele viden og drage nytte af hinandens erfaringer også mellem møderne

MELLEM MØDERNE

Virtuelle møder som supplement

 

Virtuelle møder er en del af den samlede ’netværkspakke’, som vi leverer. Dels virtuelle møder med rapportering og situationsmeldinger som omdrejningspunkt. Og dels virtuelle møder som er mere målrettet mod specifikke temaer og dilemmaer. Vi supplerer med de virtuelle møder mellem de fysiske møder. Frekvensen på disse virtuelle møder er som udgangspunkt ikke fast. Vi vælger at lade dem være 100% drevet af behovet fra det enkelte medlem og den enkelte netværksgruppe.

Vi tilbyder herudover også 1:1 mentoring og karriereplanlægning både ved fysiske og virtuelle møder med facilitatoren, ligeledes som en del af medlemskabet.

76%
- så høj er den gennemsnitlige fremmødeprocent til vores netværksmøder!
6,5 år
- så længe er vores medlemmer hos os i gennemsnit!
74%
- af vores medlemmer genkøber hvert år!
1983
- er året hvor Rigét Netværk blev etableret. Med 40 år på markedet kan vi bryste os af et netværkskoncept der virker!

FACILITATOR

null

RENÈ KRIEGER CHRISTENSEN
CHEFKONSULENT

 

Jeg har været ansat i Rigét siden december 2016. Hos Rigét har jeg ansvaret for at etablere og facilitere en række af vores netværk rundt omkring i Danmark inden for segmenterne Ledelse og Løn. Mit ansvarsområde er at få grupperne til at rykke sig, dvs. at jeg har ansvar for at skabe netværk, hvor vores deltagere udvikler sig gennem mål, mødeledelse og facilitering. Jeg har en baggrund som folkeskolelærer, og har i 10 år været selvstændig, hvor jeg har faciliteret og afholdt foredrag, kurser og workshops i kommunikation, samarbejde, præsentationsteknik og teamudvikling. Derudover har jeg igennem min sportskarriere arbejdet meget med det mentale, hvilket har udmøntet sig i en uddannelse som Kognitiv adfærdskonsulent fra Dansk Psykolog Center.

 

Læs mere om René her. 

MØDEKALENDER – LØNSPARRING UNIT 6

(Med forbehold for ændringer):

Næste møde finder sted d. 13. september

MEDLEMMER I LØNSPARRING UNIT 6

  • Visma Enterprise A/S – Payroll Consultant – Medlem siden 2018.12
  • De Danske Gærfabrikker – Lønbogholder – Medlem siden 2016.10
  • Autohuset Vestergaard – Kontorleder – Medlem siden 2015.10
  • Pluskontoret Arkitekter – Regnskabsassistent – Medlem siden 2020.08
  • TeeJet Technologies Denmark – Chief Accountant – Medlem siden 2013.06
  • Alpi Danmark A/S – Regnskabsassistent – Medlem siden 2013.03
  • 3C Retail A/S – Lønchef – Medlem siden 2012.10
  • PwC – Payroll Manager – Medlem siden 2009.04

  • Segezha Packaging A/S – Løn- og personalekonsulent – Medlem siden 2009.03
  • Bech-Bruun – Lønadministrator – Medlem siden 2002.11
  • Nykredit A/S – Funktionschef – Medlem siden 2000.09
  • Sakata Ornamentals Europe A/S – Finance Assistant – Medlem siden 2000.09
  • Dansk Shell – Payroll Manager – Medlem siden 2000.01
  • Bankdata – Økonomiassistent – Medlem siden 1998.03

RIGÉT BRAIN BOOSTS

Netværkspakken hos Rigét indeholder også – udover møderne i den fortrolige netværksgruppe – 3 årlige konferencer; vi kalder dem Brain Boosts.

På disse Brain Boosts inviterer vi aktuelle oplægsholdere ind, der inspirerer på relevante ledelsesfaglige temaer. Mange af vores medlemmer benytter sig af muligheden for gratis at invitere deres leder/kolleger med, og får således en team-eftermiddag ude af huset og henter ny inspiration med hjem.

Medlemskab

Prisen for et medlemskab er kr. 9.995,- kr. excl. moms for 12 måneder.
Medlemskabet tegnes for ét år ad gangen.

DET FÅR DU MED ET RIGÉT NETVÆRK

Præcist match

Vi sikrer, at du sidder sammen med de rigtige

Professionel mødefacilitering

Erfarne facilitatorer varetager alt det praktiske

Max 14-18 deltagere

Fordi det sikrer høj grad af fortrolighed samt ``taletid`` for den enkelte

Personlige Advisory Boards

Adgang til kvalificeret rådgivning fra din netværksgruppe 24/7 eller Coaching/mentoring hos facilitatoren efter behov

4 årlige møder

I din fortrolige netværksgruppe. Udover de 4 fysiske møder tilbyder vi også faciliterede, virtuelle møder efter behov.

Ekstern inspiration efter behov

Rigét har relationer til eksperter indenfor de fleste faglige områder og inviterer løbende disse ind.

Møder ude i virksomhederne

Disse giver et spændende indblik i, hvordan tingene gøres andre steder

Rigét Brain Boosts

3 gange om året inviteres du til Brain Boosts - vores faglige seminarer på tværs af alle netværksgrupper