Unge ledere motiveres af bæredygtighed!

Generationen af unge ledere i dag er formet af en tid, hvor der har været stort fokus på bæredygtighed. Og for mange unge ledere er bæredygtighed et vigtigt parameter, når det kommer til motivation i jobbet. Dette fremgår af en forskningsbaseret undersøgelse foretaget af Rigéts samarbejdspartner Copenhagen Business Academy, der slår fast, at 77% af de unge adspurgte ledere synes det er vigtigt, at deres arbejdsplads har fokus på bæredygtighed, for at kunne være stolt af deres arbejdsplads. Undersøgelsen er en del af et forskningsprojekt, der søger at klarlægge unge lederes fravalg af ledervejen, samt hvad der kendetegner de unge ledere, der trives i deres lederrolle. Du kan læse forskningsrapporten her: https://lnkd.in/ejhZWKd

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.