Sommerhilsen 2021

sommerferie 2020_1

Rigét Netværk – Seneste nyt

Det seneste år har været meget spændene og udviklende set i relations skabelses perspektiv. I marts 2020 tænkte vi hvad nu med netværks møder, når det ikke er muligt at mødes fysisk. Men det kom der jo en del løsninger på, som alle vores medlemmer ved alt om. Digitalisering af mange forskellige processer fik et ordentligt boost. Det har vist sig at opbygning og vedligeholdelse af relationer fungere glimrende via online værktøjer, det vender jeg tilbage til.

 

De første virtuelle Netværksmøder var ofte en slags rapporteringsmøder, hvor man efter tur fortalte om den travle situation i sin virksomhed. Efter hånden udviklede møderne sig til at indeholde decideret sparring og videndeling – i plenum men også 1:1. Især da muligheden for at arbejde med grupper i Break Out Rooms kom i Teams, blev det godt.

Det stiller nogle andre krav til Facilitatoren, og det har været meget interessant at arbejde med. Især de såkaldte Hybridmøder stiller krav, hvor der både er medlemmer i lokalet, men også medlemmer som er med online. Hvis man ikke er opmærksom, så er det faktisk tre grupper der skal arbejdes med. De personer som er i lokalet, dem som er Online og kombinationen imellem dem.

 

Nu ser vi alle frem til at mødes fysisk igen med medlemmerne i alle Netværksgrupperne. Med baggrund i den næsten euforiske stemning på de seneste fysiske møder, så er der noget som tyder på at medlemmerne også glæder sig over at kunne mødes fysisk igen.

 

Rigét Netværk bliver større, konsolidere sig og vokser

Rigét Netværk er nu midt i et generationsskifte med en anden Netværksvirksomhed; det betyder, at efter årsskiftet overtager Rigét Netværk alle aktiviteter, koncepter og medlemmerne fra virksomheden.

 

Vi har mødt de fleste af medlemmerne, og fået et rigtig godt indtryk. Velfungerende grupper med engagerede medlemmer som er vant til at dele viden og sparre med hinanden. Vi glæder os meget til at introducere de nye Netværksgrupper til de eksisterende. Vi ser mange spændene og givtige relations muligheder, som går begge veje.

 

Profilerne i de nye grupper udspringer af de faglige områder:  IT-ledere, Økonomiansvarlige og Executive ledere med forskellige fagområder. Rigét Netværk ser frem til også at levere kvalitetsbasseret Netværksgrupper på disse områder. Du kan se nærmere på de nye Netværksgrupper (formål, målgruppe og programmer for 2022) her:

 

 

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har kolleger i din virksomhed som kunne tænke sig at komme i betragtning til et medlemskab i en af grupperne.

 

Digitalisering af netværksprocesserne – Nye værktøjer dukker op

Det er vores erfaring, at der ofte er behov for sparring og samtaler mellem medlemmer imellem Netværksmøderne. Faktisk har en større del af gruppen også ofte behov for at mødes.

 

Det er nu også muligt ved hjælp af de nye digitale værktøjer. Hvis et medlem har behov for sparring, tager man blot fat i Facilitatoren, som straks koordinerer et mødetidspunkt og indkalder til et virtuelt møde. Derved bliver sparringsmulighederne meget større, hurtigere og helt uafhængige af tid og sted.

 

Det sidste nye er, at Netværksgrupperne derudover også får deres egne ”digitale grupper”. De kan benyttes til både virtuelle møder, kommunikation via chats, og ikke mindst et udviklingsforum som kan strukturere dokumentation og materiale i forbindelse med idegenerering og sparrings processer i gruppen.

 

Vi har altid skabt relationer mellem medlemmerne på tværs af grupperne – Det er blevet meget nemmere nu, og kan gøres fuldstændig agilt og impulsivt. På tværs af Netværksgrupperne findes ofte medlemmer som repræsenterer de samme faggrupper på samme eller forskellige niveauer. Disse medlemmer giver vi nu muligheden for også at mødes i ”digitale grupper”, for typisk at sparre og give feedback med fagligt baseret fundament.

 

Trends i virksomhederne & vores forventninger til det kommende år

Covid er så småt ved at slippe taget i virksomhederne. Det foregår meget behersket og med fuld kontrol over hvor meget man vil ’åbne’. Kendetegnende for hele perioden har været, at produktionsvirksomheder er meget opmærksomme på at begrænse smittespredningen, og det er vores indtryk, at det vil de fortsætte med resten af året.

Stort set alle virksomheder har lært noget nyt af Covid perioden. Langt de fleste arbejder med at tage det bedste med sig. Det bliver der lige nu arbejdet med efter mange forskellige processer i virksomhederne.

 

Den virtuelle arbejdsplads og det at arbejde hjemmefra er det mest diskuterede emne i øjeblikket. Det er mit umiddelbare indtryk, at der er ændringer på vej i mange virksomheder som følge af de gode erfaringer med nye måder at arbejde på.  Produktivitet, motivation, kvalitet, beslutningshastighed og Work Life balance er nogle af de ord, som bliver nævnt, og som kan give nye og mere fleksible muligheder.

 

Hvor mange der skal være tilbage på kontorerne og under hvilke aftaler har stor opmærksomhed. Det kan vi godt forstå. Den store fleksibilitet som der er for den enkelte i øjeblikket, er virkelig noget at værne om. Hjemmearbejdet har åbnet muligheder for at være mere sammen med familien, at få klaret private ting undervejs i arbejdsdagen, mindre tidsforbrug til transport, vel at mærke alt imens både produktivitet, effektivitet og kvalitet er røget i vejret.

 

Vi kunne sagtens se en model hvor der er differentieret mellem de forskellige mødetyper, opgaver, organiseringer og samarbejdsaftaler mellem arbejdsgiver /tager.

 

Hvilke store emner trænger sig nu på efter Covid?

Vi udarbejdede en rundspørge i den seneste Netværksrunde. Det er måske ikke så overraskende, at det er Miljø, bæredygtighed og FN’s verdensmål som er det næste der skal arbejdes med. Flere virksomheder står i startblokken og venter kun på at komme i gang. Vi ser store kunder som forventer at deres leverandører gør sig umage med miljøet og bæredygtighed, især hvis de skal fortsætte med at være leverandør.

 

Der er bekymring omkring kapaciteten og kompetencerne i virksomhederne lige nu. Usædvanlig mange virksomheder mangler kvalificeret arbejdskraft. Tilmed er der en ordre situation som er positiv i mange virksomheder – Men hvor skal arbejdskraften komme fra? Tiden er inde til overordnet re-tænkning af vores fødekanaler med at få arbejdskraft frem til virksomhederne i Danmark.

 

Det kommer vi alt sammen til at følge meget tæt i Netværksgrupperne i det kommende år. Vi vil gøre vores til at alle de gode muligheder og ideer deles med så mange som muligt som det er relevant for.

 

Har du set vores kommende Rigét Brain Boosts?:

“Ledelse af de nye generationer af medarbejdere” d. 27. sept. 2021

“Hvad er agilitet og agil ledelse?” d. 29. november 2021

“Diversitetsledelse i fremtiden – hvordan?” d. 24. januar 2022

Klik her for at læse mere!

Nysgerrig på fremtidens ledelse?

Hos Rigét er vi meget optagede af Fremtidens Leder. Vil du vide mere om vores arbejde med forventningerne til fremtidens ledere?

Så klik her for at læse mere!