Sommerhilsen 2020

sommerferie 2020_1

Netværkssæsonen

Sikken en netværkssæson vi har været igennem. De seneste 3 måneder har været meget anderledes og dynamiske, hvis man kan udtrykke det sådan. Møderne i februar og primo marts var de absolut sidste fysiske møder inden nedlukningen, og ingen troede, at Covid19 ville udvikle sig og påvirke os alle, som den har gjort. Umiddelbart ser det ud til at fortsætte lidt endnu. Vi er hos Rigét netværk glade for at vi kan hjælpe, der hvor vi gør. Der er virkelig blevet delt erfaringer og viden om alverdens discipliner som rimer på Covid19, nedlukning, smittefare minimering, hjælpepakke tolkning og re-tænkning af processer, metoder og strategi.

 

Virtuelle møder

Hurtigt fik vi samlet medlemmerne via programmet TEAMS med det formål at afholde netværksmøderne virtuelt. Det er meget anderledes at skulle skabe det samme rum og den samme fornemmelse digitalt i forhold til det fysiske. I begyndelsen var møderne mest en slags rapporteringsmøder, som havde en varighed af ca. 1-1½ time. Typisk foregik det som en ’bordet rundt’ proces, hvor hvert medlem fortalte om situationen i sin virksomhed og det at arbejde hjemmefra og få familien til at fungere også.

De virtuelle møder udviklede sig til at indeholde en smule mere refleksion og dilemma sparring. Det er vores indtryk, at det har fungeret tilfredsstillende for de fleste.

De seneste 14 dage har været med fysiske møder igen. Nogle gange hos os i Hørsholm andre gange ude i medlemsvirksomhederne. Undervejs gennemførte vi en række møder som en slags hybrid, hvor der både var medlemmer til stede fysisk, men også medlemmer, som var med virtuelt. Det stiller krav til både workshoppens tilrettelæggelse og den tekniske installation, især internetforbindelsens kvalitet er afgørende. Det har ikke altid fungeret tilfredsstillende.

 

Netværksmøde ultimo august

Vi fortsætter med at afholde møder virtuelt. Men nu mere som en mulighed for medlemmerne for at dele viden og sparre mellem de fysiske møder. Vi vil gerne opfordre til, at grupperne mødes straks efter sommerferien virtuelt, altså inden det første fysiske møde. Vi skriver ud til alle medlemmer i august for at høre nærmere om situationen derude, og om der er behov for et virtuelt møde i f.eks. uge 34. I så fald indkalder vi via TEAMS.

 

Tendenser i virksomhederne, netop nu!

Selvfølgelig fuld fokus på at mindske smittespredning. Især producerende virksomheder er påpasselige. De holder ofte højere krav end dem, som sundhedsmyndighederne anbefaler. I øvrigt er hele Covid19 situationen håndteret fantastisk flot i stort set alle virksomheder. Det viser et højt niveau med validerede og beskrevet processer. Der er blevet leveret produkter til kunderne med en meget høj præcision.

Pudsigt at sygefravær og produktiviteten har slået positive rekorder mange steder.

 

Den virtuelle arbejdsplads og det at arbejde hjemmefra er det mest diskuterede emne i øjeblikket. Det er mit umiddelbare indtryk, at der er ændringer på vej i mange virksomheder som følge af de gode erfaringer med nye måder at arbejde på.  Produktivitet, motivation, kvalitet, beslutningshastighed og worklife balance er nogle af de ord, som bliver nævnt, og som kan give nye og mere fleksible muligheder.

 

De virksomheder som mangler ordrer, dem er der desværre en del af, de er meget opmærksomme på situationen. Kommer der ordrer ind, eller skal vi tilpasse omkostningerne? Stor fokus i mange virksomheder netop nu. Leverandører til olieindustrien, automotive, konsulentbranchen og sundhedssektoren er hårdt ramt af manglende ordrer. Oplevelses-, konference-, og restaurationsbranchen samt leverandører til disse industrier er så småt ved at komme i gang igen, men er stadig ramt.

Der burde ikke skulle en krise til, før man går i gang med det arbejde.

Peter Balstrup, CEO hos Rigét

Man taler ikke kun om at komme tilbage til det samme, men også at finde nye produkter, services og markeder. Egentlig en sund og værdifuld opgave, men på en ærgerlig baggrund. Der burde ikke skulle en krise til, før man går i gang med det arbejde.

Virksomhedernes ledelser er hårdt spændt for med både omkostningsfokus, ’people management’ og re-tænkning af strategi og forretning.

 

Det vi forventer sker i virksomhederne frem til årsskiftet

Helt klart at der er sat en digitaliseringsbølge i gang i de fleste virksomheder, den udvikling forventer vi helt klart fortsætte i fremtiden – også længere end til årsskiftet.

Vi forventer at se nogle afskedigelser straks efter sommerferien, desværre. De virksomheder som har ventet på ordrerne, holdt oppe af hjælpepakker og uden anden hjælp. De virksomheder må sige farvel til medarbejdere.

Vi har set et rekrutteringsmarked, som stort set har været gået i stå, men der er begyndt at ske lidt igen. Vi forventer, at der efter sommerferien så småt vil blive ansat medarbejdere igen i de virksomheder, som har tøvet.

Der er ingen tvivl om, at det er verdenshandlen og den internationale storpolitik, som er afgørende for, hvornår vi kommer rigtigt i gang igen. Vi skal ind i 2021 for at se en mindsket uforudsigelighed og større stabilitet i samhandlen.

Ellers vil vi mene, at det er meget svært at forudsige, hvor hurtigt stabiliteten kommer igen, og på hvilket niveau den vil være.

 

Kreativitet – innovation – digitalisering – umuligt blev muligt!

Mange organisationer og deres virksomheder er blevet sat på prøve. Imponerende hvad der er skabt af forbedringer og nye muligheder på grund af Covid19. Nye markeder er dukket op, nye produkter er udviklet og ikke mindst nye processer og metoder har set dagens lys. Projekter er blevet gennemført før tid, beslutninger er truffet og gennemført på alternative måder. Ledere har øvet sig i at kommunikere gennem medier de ikke normalt benytter til lige den form for kommunikation.

Ledelser i virksomheden har stået sammen og lanceret gode udmeldinger og opdateringer om virksomheden situation.

Jeg håber og tror, at det bedste tager vi med os, og vi tager fremtidens evige uforudsigelighed som en udfordring, der styrker os, og som gør at vi både overlever og oplever.

 

Rigét A/S – sidste nyt med flere muligheder til dig, dine relationer og din virksomhed

Fremtidens lederskab optager os meget. Dels fordi emnet reelt interesserer os, men også fordi vi gerne vil bringe viden, erfaringer, teori og praksis ud til vores ledere og medlemmer.  Vi ser gerne at Rigéts medlemmer bliver aktive i udviklingen af fremtiden og ikke blot passive, som lader sig lede med af udviklingen.

 

Vi etablerer et nyt netværk – Fremtidens ledere NU! Målgruppen er primært ledere som interessere sig professionelt for sit lederskab og som er interesseret i at styrke sig gennem træning, studier, kreativitet og refleksion. Tag fat i mig, men undersøg gerne gennem dette link om det er noget for din virksomhed eller dine relationer at deltage i.

 

Rigét A/S har etableret partnerskab med Cphbusiness

Cphbusiness er Danmarks største erhvervsakademi – se mere her.

Det vil give mulighed for Rigets relationer at blive en del af akademiets vidensdage og forsknings- udviklingsprojekter. Især vil jeg nævne et meget interessant forskningsprojekt med ’lederens dannelse og karakter’ som overskrift. Det ser vi frem til at give adgang til.

 

Cphbusiness udbyder et nyt fag med titlen relationel procesfacilitering’. Fagets indhold har Rigét og Cphbusiness udviklet i fælles skab.  Faget bliver kompetencegivende afsluttende med eksamen og studerende opnår ECTS point. Rigét er leverandør til Cphbusiness og har ansvaret for undervisning og eksamen. Fagets indhold bliver målrettet mod personer som vil eksamineres i intern/ekstern vidensdeling, procesfacilitering og relationsskabelse. Uddannelsen er især relevant for ledere, ledere uden formelt personale ansvar og projektledere.

 

Jeg vil ønske dig og dine kære en rigtig dejlig sommer, jeg håber det bedste for dig i denne spændende og uforudsigelige tid.

 

 

———————————

Venlig hilsen

Rigét A/S

 

Peter Balstrup

CEO & Facilitator

 

    

Har du set vores kommende Rigét Brain Boosts?:

“Diversitetsledelse i fremtiden – hvordan?” d. 28. september 2020

“Ledelse af de nye generationer af medarbejdere” d. 23. november 2020

“Hvad er agilitet og agil ledelse?” d. 11. januar 2021

Klik her for at læse mere!

Nysgerrig på fremtidens ledelse?

Hos Rigét er vi meget optagede af Fremtidens Leder. Vil du vide mere om vores arbejde med forventningerne til fremtidens ledere?

Så klik her for at læse mere!