Rigét Julehilsen 2021

Juleferien er om hjørnet, og vi vil ønske dig en glædelig jul og nogle hyggelige juledage sammen med dine kære. Det bliver nogle velfortjente dage, ovenpå et travlt år fyldt med ændringer, travlhed, virtuelle møder, og restriktioner. Derfor ønsker Rigét Netværk jer en ekstra glædelig jul.

Hvad optog Lederne i 2021?

Ved Rigéts Netværksmøder var det tydeligt hvad der fyldte for Lederne i 2021. Hele året har Rigét Netværk stået klar med fysiske Netværksmøder, Hybrid Netværksmøder og virtuelle Netværksmøder, så der var hele tiden god sparring at hente på de mange nye udfordringer. Her deler vi eksempler på det der optog Lederne mest:

Imponerende tilpasningsevne: Det har været imponerende at opleve ledernes tilpasningsevne i løbet af et år, som har budt på non stop ændringer pga. Corona situationen. På Netværksmøderne har der været fokus på fortsat at sikre medarbejdernes motivation, trivsel og effektivitet. Lederne har brugt megen tid på at sikre effektivitet og sammenhængskraft uanset om teamet er på kontoret sammen med kollegerne eller på hjemmearbejdspladserne. Samtidig har der været fokus på stress og det til tider for høje arbejdstempo.

Coronasituationen har udfordret forsyningskæderne, og virksomhederne har måtte kæmpe med containere der er strandet, komponenter og ingredienser som er blevet svære at skaffe. Midt i den situation har det på Netværksmøderne været tydeligt at ændringsparathed faktisk er et dansk konkurrenceparameter.

Nye måder at organisere virksomhedens arbejde: At arbejde som distance leder eller at være en del af et virtuelt team, som ikke mødes fysisk, er udfordrende. Mange ledere var optagede af at sikre stærkere virtuelle fællesskaber i en tid hvor mange arbejder fra hjemmekontorerne, eller bruger en stor del af arbejdsdagen på virtuelle møder. Distance Ledelse og virtuelle teams var derfor fortsat i fokus på Netværksmøder i 2021.

At organisere arbejdet, teamet og virksomheden bedst muligt i den nye Corona virkelig har været et gennemgående tema. Nye behov og muligheder opstår når det ikke længere er nødvendigt, at have et HQ med skriveborde til alle på én gang, og når kunderne ikke længere nødvendigvis ønsker at man rejser verden rundt for at besøge dem. Corona situationen har skabt et ”nyt normal” mht. organisering, og mange virksomheder er fortsat ved at finde deres version.

Svært at finde medarbejdere: At tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere er blevet sværere. Der er lav arbejdsløshed. Og nye generationer sætter nye og anderledes krav til virksomhederne. Så hvor skabes sammenhængskraften mellem medarbejdere og virksomhed i fremtiden? Rigét Netværk satte bl.a. fokus på dette svære emne med et Brain Boost seminar om at tiltrække, lede og motivere de nye generationer.

Bæredygtighed/ Sustainability: At implementere FNs verdensmål om bæredygtighed optager mange virksomheder netop nu. Nogle er nået langt, og andre er kun lige begyndt. Derfor har mange Netværksmøder budt på vidensdeling om at gøre bæredygtighed til en del af virksomhedens dna. Mange analyser viser, at forbrugerne allerede forventer at der er styr på det. Så det bliver et meget vigtigt emne i det nye år.

Rigét Netværk i 2021

Velkommen til flere nye Netværksmedlemmer: Rigét Netværk har med stor glæde budt velkommen til mange nye Netværksmedlemmer i 2021. For året har bl.a. budt på, at Rigét Netværk har overtaget en anden Netværksoperatør, og det har betydet, at Rigét Netværk nu har nye netværk for virksomhedsledere, Økonomi og IT Leder Netværk.

Vi er i løbet af 2021 også blevet endnu mere involveret i Payroll funktionerne. Vi vil gerne være den bedste, mest kvalitetsfokuseret og største udbyder af værdibaserede Netværk til Payroll medarbejdere. Vi har disse Netværksgrupper i både Jylland og på Sjælland, og har været glade for i 2021 at kunne sige velkommen til mange helt nye Netværk i denne kategori på begge sider af broen.

Hvor skal dit fokus være i 2022?

At se ind i fremtiden kan for tiden synes svært. I Netværksgrupperne debatteres hvilke konsekvenser Corona restriktioner, vacciner og internationale regler vil have på virksomhedernes hverdag og fremtid. I Netværksgrupperne er der enighed om at ledelsesmæssig succes i en evig foranderlig verden kommer af nysgerrighed på nye måder at gøre tingene på. Den inspiration kan du i din juleferie få i Rigéts inspirations bibliotek ”Viden vi deler”: Søger du artikler om ledelse? | Viden vi deler | Rigét (rigetnet.dk)

Rigtig glædelig jul og Godt Nytår fra os alle. Vi glæder os allerede til endnu mere inspirerende vidensdeling i 2022.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.