lederskb

Relationel Procesfacilitering

Styrk dit leder-DNA

I samarbejde med Cphbusiness udbyder Rigét nu fagmodulet  “Relationel procesfacilitering”, som er et meritgivende akademimodul. Det betyder, at du som deltager – udover de mange kompetencer, som du vil tilegne dig indenfor facilitering og ledelse – vil optjene 5 ECTS point på akademiniveau fra akademiuddannelsen i Ledelse. Forløbet består af en kombination af undervisning, selvstudie og en afsluttende eksamen.

 

Fagmodulet ”Relationel procesfacilitering” udbydes og afvikles under Lov om åben uddannelse af Cphbusiness. 

Modulet er for dig, der enten er nyudklækket leder inden for de seneste 2 år eller som ønsker, at blive bedre til at få grupper til at arbejde sammen på den bedst tænkelig måde. Som leder er det afgørende, at du mestrer grundlæggende procesledelses- og faciliteringsfærdigheder. Dette gør dig i stand til at håndtere samarbejdssituationer, opnå fremdrift og hindre at dine projekter kører af sporet.

 

Efter endt modul har du mulighed for at fortsætte i netværk med dine medstuderende, (hvis dette ønskes) da I har opbygget en tillid til hinanden, som vil være til gavn for din videre rejse i lederskabet.

Tid & sted

 • Kontakt os for at høre hvornår næste hold starter op.

Pris: kr. 12.500,-
excl moms

 

kontakt

Brug for hjælp?

Send os en mail eller ring til René Krieger Christensen på + 45 51 22 43 54

Du lærer

At have fokus på ledelse i praksis og det personlige lederskab, som gør dig i stand til at kommunikere på den rette måde og bringe dine egne og andres kompetencer i spil, så I opnår en succesfuld og positiv proces, der udmunder i succesfulde resultater. Du lærer at afdække professionelle og personlige forskelligheder internt i teamet, samt afkode og omsætte arbejdspsykologi til et værdifuldt redskab.

 

Herudover lærer du:

 • At agere som leder og proceskonsulent i organisatoriske processer
 • At kommunikere klart og tydeligt, så alle i teamet arbejder mod samme mål
 • At sammensætte de mest hensigtsmæssige teams
 • Beslutningsprocesser, koncensusdannelse og konflikthåndtering

Indhold

 • Relationel procesfacilitering
 • Mødeledelse, facilitering og roller
 • Design thinking
 • Kompetenceudvikling som Leder, facilitator og relationsopbygger
 • Personprofiler, Relationstyper og -modeller
 • Sproget som værktøj
 • Kommunikation og den gode samtale
 • Anerkendelse i forandringsprocesser
 • Indsigt i forskellige samtaleformer som arenaer for udvikling og læring
 • Dit liv som relation procesleder – herunder de 5 dysfunktioner i et team

Form

5 dages undervisning + eksamen. Der skal påregnes tid til hjemmearbejde mellem undervisningsdagene. Eksamen er en mundtlig prøve med udgangspunkt i en individuel erhvervscase, med censor og bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

ECTS point

Er en betegnelse for Europæisk Standard  – European Credit Transfer and Accumulation System, som alle anerkendte videregående uddannelsesinstitutioner anvender. Pointene markerer et modul, et fag eller en uddannelsesbelastning.

Akademimodulet “Procesfacilitering”, der er et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse, udløser 5 ECTS point, er kompetencegivende og udbydes i samarbejde med Cphbusiness. 5 ECTS point svarer til ca. 137 arbejdstimer. Belastningen er dog gennemsnitstal og vil variere meget hos den enkelte studerende.

Adgangskrav & optagelse

Adgangskrav for uddannelsen er en erhvervsuddannelse, eller en gymnasial uddannelse samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter afsluttet, adgangsgivende uddannelse.

Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du mere end velkommen til at kontakte os. 

Underviser

Undervisningen varetages af Chefkonsulent & Facilitator René Krieger Christensen. René er en erfaren facilitator og hans kendetegn er stor deltagerinvolvering og direkte kommunikation – baseret på et solidt fagligt fundament.  Procesfacilitering, coaching og formidlingstræning er hovedområderne, og René er kendt for sin evne til at udvikle og drive processer i grupper og organisationer.