Rigét A/S’ Persondata- og cookiepolitik

 

Ejeroplysninger

Dette website udbydes af Rigét A/S

Den Kongelige Militære Klædefabrik

Klædebo 9

2970 Hørsholm.

Mail: Info@rigetnet.dk

Tel: 26111711

 

Indsamling af oplysninger

Når du besøger vores hjemmeside, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på denne eller andre af vores sider. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se under sådan sletter du cookies) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

 

Tavsheldspligt

Reglerne om tavshedspligt er fastsat i straffelovens § 152 og forvaltningslovens § 27. Det følger heraf, at vi ikke uberettiget må videregive eller udnytte de fortrolige oplysninger, som vi får kendskab til igennem arbejdet. Vores tavshedspligt gælder også efter ophør af ansættelse i Rigét Netværk.

 

En oplysning er fortrolig, når den ”ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser” (forvaltningslovens § 27, stk.1).

 

Ud over forvaltningsloven sætter også persondataloven rammer for, hvilke personoplysninger, der er fortrolige.Her fremgår det, at oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold er følsomme og dermed fortrolige personoplysninger (persondatalovens § 7, stk. 1).

 

Desuden er også oplysninger om strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og andre rent private forhold end de, der er nævnt ovenfor, følsomme og dermed fortrolige personoplysninger (persondatalovens § 8, stk. 1).

 

Samtykke

Hvis vi har udtrykkeligt samtykke fra den, som oplysningen angår, vil vi være berettiget til at videregive fortrolige oplysninger om vedkommende. Vi bør derfor normalt indhente udtrykkeligt samtykke, før vi videregiver fortrolige oplysninger, medmindre det ikke er muligt i den konkrete situation. Disse oplysninger bliver kun delt internt i virksomheden og ikke med trejdeparter. 

 

Udtrykkeligt samtykke betyder, at den, som giver samtykke, skal være klar over, hvad vedkommende samtykker til. Der skal være en saglig grund til at indhente samtykke, dvs. at videregivelsen skal være nødvendig for behandlingen af den pågældende sag. Samtykket kan gives skriftligt eller mundtligt, og det kan til enhver tid tilbagekaldes igen. Læs mere om dette under retten til sletning nedenfor. 

 

Hvornår må vi dele fortrolige oplysninger internt i virksomheden?

Hvis der er en saglig grund til at dele fortrolige oplysninger internt i virksomheden, vil det normalt være berettiget. Det vil være en saglig grund, at modtageren har brug for oplysningen for at kunne udføre sit arbejde, mens det vil være usagligt, hvis oplysningen deles, alene fordi den er sensationel.

 

Når du deltager i et udvalg, en bestyrelse/generalforsamling eller en netværksgruppe

Hos Rigét Netværk afholder vi netværksmøder og seminarer. Når du er deltager i en eller flere af disse typer aktiviteter,  behandler vi personoplysninger om dig med de formål at:

 

 • Administrere netværketmøder, f.eks. indkalde til møder, udsende materiale og opkræve betaling for deltagelse i netværkgrupper.
 • Drive en fælles online platform til f.eks. dokumentdeling, kommunikation og administration af netværksgrupper som kun deles internt i virksomheden og ikke med trejdeparter – læs mere under databehandlere.
 • Synliggøre medlemmers deltagelse i seminarer for andre medlemmer. 

Når du deltager i et netværksmøde eller seminar, behandler vi oplysninger om dig, herunder oplysninger om navn, stilling, e-mail, telefon, adresse, hvor du er ansat og oplysninger o netværket og/eller seminaret.

 

Det retlige grundlag for at behandle oplysningerne er interesseafvejningsreglen art. 6 (1) (f). De legitime interesser, vi forfølger, er vores interesse i at tilbyde, administrere og sikre repræsentation i relevante fora på et professionelt niveau.

 

Oplysninger om deltagere i et netværk og/eller seminar deles med deltagerne i det enkelte forum/netværk i form af deltagerlister, i gruppens online forum og lignende. Rigét Netværk opbevarer dine oplysninger, så længe der er en aktiv relation mellem dig og Rigét. Du kan læse mere om, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, nedenfor.

 

Cookies

Websitet anvender “cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: Sådan sletter du cookies og anden browserdata | minecookies.org

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

 

 • Sådan undgår du cookies
  • Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering/  Hvis du sletter eller blokerer cookies, kan du desuden opleve at websitet ikke fungerer optimalt.
 • Hvad cookies bruges til på vores website
  • Cookies er med til at fortælle Rigét om dit besøg ved at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker. Vi indsamler informationer om, hvor lang tid du besøger hjemmesiden, hvilke sider du besøger, om din computer/tablet/telefon har besøgt os før, hvilken browser du bruger, IP-numre osv. Dette er vigtigt for os at vide, for at kunne optimere og give dig den bedst mulige oplevelse, når du besøger vores site. Cookies bruges til forbedring vores digitale markedsføring.
 • Google Analytics (trafikmåling)

 

Personoplysninger

 

Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores hjemmeside, indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, udfylder en kontaktformular, downloader en rapport eller tilmelder dig et af vores seminarer.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse, stilling arbejdsplads, sociale netværkssider og lign. samt noter i forbindelse med dialog.

 

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Har du givet samtykke til at modtage direkte markedsføring i form af nyheder, tilbud mv. kan vi også bruge de indsamlede oplysninger til at målrette den markedsføring, du modtager via telefon, brev eller elektroniske medier.

 

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

 

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om “databehandlere” nedenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det.

 

Databehandlere

Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi har derfor samarbejdspartnere, samt benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere. Eksterne leverandører kan f.eks. levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.

 

 • A One support, vores eksterne IT-supporter, gør brug af værktøjet Team Viewer og har dermed behov for at lave registreringer på medarbejderes computere eller overvåge virksomhedens netværk, samt anvende software til at overtage en medarbejders computer. Vi er derfor opmærksomme på at den persondata vores IT-supporter behandler på vegne af os, og derfor forbliver dataen internt og bliver aldrig videredelt. A One support dækkes ligeledes af reglerne om tavshedspligt i straffelovens § 152 og forvaltningslovens § 27.
 • Eshof Media er en tredjemand der rådgiver os angående markedsføring via vores Facebook side hvor vi gør brug af data fra hjemmesiden til at forbedre annoncering og content på vores Facebook side.
 • LinkedIn bruger vi som markedsføringsplatform hvor vi gør brug af data fra hjemmesiden til at forbedre annoncering og content på vores LinkedIn side.
 • Youtube bruger vi som markedsføringsplatform hvor vi gør brug af data fra hjemmesiden til at forbedre annoncering og content på vores Youtube side.
 • Mailchimp bruger vi til at udsende emails via vores emaildatabase fra Microsoft office.
 • SurveyMonkey bruger vi til at udsende feedback skemaer via vores emaildatabase fra Microsoft office.
 • Google analytics anvender vi som måleenhed for hvor meget trafik der er på vores website.
 • Campaign Monitor bruger vi som teknisk løsning på administration af nyhedsbreve, mail- og marketingskampagner.

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

Vi indgår derfor aftaler herom med virksomheder (databehandlere), der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger.

 

Jobansøgninger

Vi tager glædeligt imod jobansøgninger med henblik på at vurdere om de matcher et ansættelsesbehov i vores virksomhed. Hvis du sender din jobansøgning til os, så er vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f. Hvis du har sendt en uopfordret ansøgning, så vil vi med det samme vurdere om din ansøgning er relevant, og herefter slette dine oplysninger igen, hvis der ikke er et match. Hvis du har sendt en ansøgning til et opslået job, så vil vi bortskaffe din ansøgning i det tilfælde, at du ikke ansættes, og umiddelbart efter at den rette kandidat er fundet til jobbet. Hvis du indgår i et rekrutteringsforløb og/eller ansættes til jobbet, så vil vi give dig særskilt information om hvordan, at vi behandler dine personoplysninger i denne forbindelse.

 

Kommunikation med potentielle kunder

Når du har spørgsmål til vores side, eller ønsker at høre mere om vores services, så kan du kontakte os via:

 • Kontaktformular
 • Email
 • Telefon

 

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig fx svare på spørgsmål om vores ydelser. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, email, telefonnummer.Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f. Vi sletter vores kommunikation med dig når det står klart om du ønsker vores ydelser eller ej. Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

 

Kunder

Vi har behov for at kommunikere med vores kunder, så vi sikrer os, at ydelsen leveres korrekt. Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, arbejdsstilling, netværksgruppe, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende.

Hjemlen til at behandle disse personoplysningerer er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.Når ydelsen er leveret og eventuelle udestående er afsluttede, så vil vi umiddelbart herefter slette personoplysningerne.

 

Nyhedsbrev

Vi har et nyhedsbrev, som det er frivilligt at tilmelde sig – og du kan altid framelde dig dette igen.

Formålet med nyhedsbrevet er at sende de tilmeldte mails med ny information fra virksomheden, som kan omhandle nyt indhold på hjemmesiden, annoncering af vores ydelser, netværksgrupper, seminarer, jule-/sommer-/nytårshilsen osv.

Vi vil kun sende dig mails, hvis du har givet dit aktive samtykke til dette. Det kræver i første omgang, at du angiver din mailadresse, som vi efterfølgende sender en mail til, så du kan bekræfte tilmeldingen. På denne måde, så sikrer vi, at du rent faktisk selv har tilmeldt dig nyhedsbrevet dvs. afgivet aktivt samtykke. Vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger (dvs. mailadressen) i forbindelse med nyhedsbrevet vil være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a.Vi vil behandle dine personoplysninger, så længe at du stadig er tilmeldt nyhedsbrevet. Ved afmeldelse af nyhedsbrevet, så stopper vi også med at sende dette til dig. Ved framelding af nyhedsbrevet, så gemmer vi dit nu tidligere samtykke i 2 år efter, at det senest er anvendt pga. forældelseskrav jf. Forbrugerombudsmandens spamvejledning afsnit 11.3.

 

Bogføring

Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, e-mail og stilling. Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra. Vi fakturer virksomheden du er ansat i og ikke enkeltpersoner. Derfor behandler vi ikke yderligere personoplysninger men data din virksomhed ønsker vi bruger til fakturering. Dette består af PO-nummer, kunde nummer, betalingsbetingelser dvs. reg.nr. og konto.nr. samt CVR-nr.

Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet.

 

Profilering og automatiserede afgørelser

Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

 

Tredjelandeoverførsler

Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS.

I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere udenfor EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse.

 

De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Tilbagetrækning af samtykke

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

 

Sikkerhed

Grundet den stigende hastighed, internettet udvikler sig med, kan der opstå behov for at ændre i vores behandling af personoplysninger. Derfor er vi nødsaget til at forbeholde os retten til at opdatere og ændre i de nuværende retningslinjer for, hvordan personoplysninger behandles. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på denne side. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside.

 

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig i et almindeligt format (dataportabilitet). Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: Info@rigetnet.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at kontakte Datatilsynet.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

 

Senest opdateret d. 10. marts 2023