Online facilitering af netværksmøder

 

Hos Rigét har vi gennem de seneste mange måneder indsamlet mange erfaringer med afholdelse af virtuelle netværksmøder, og vi er derfor godt rustet til den kommende periode, hvor alle vores møder bliver online, indtil det igen er forsvarligt at samles fysisk.

Nye muligheder i TEAMS
Vi benytter Microsoft TEAMS i vores ON-LINE facilitering, dels fordi det er et godt værktøj og dels fordi stort set alle virksomheder støtter brugen af TEAMS. Kort før jul kom en opdatering (automatisk til alle), som gør det muligt at arbejde i grupper (break out rooms) på en nem og simpel måde.

Refleksionsrum og workshops
De nye værktøjer gør det muligt at kombinere rapportering og situationsmeldinger med den mere individuelle sparring, udvikling og feedback. Det betyder, at vi nærmer os nogle mere interaktive og reflekterende rum, hvilket gør det muligt at nå et niveau, som nærmer sig de fysiske møder.

Hybridstjernen
Hvad enten vi mødes med medlemmerne ON-LINE eller fysisk og ON-LINE samtidigt, er Rigéts udgangspunkt elementerne i Hybridstjernen.

Vi skal skabe tillid og tryghed – rum/platform for fælles opgaveløsning – fremdrift og beslutninger.

Vi skal mestre teknikken, udstyret og sikre at mødedeltagerne også gør det. Herunder specifikke værktøjer som virtuelle whiteboards og virtuelle afstemninger/vurderinger.

Værdiskabelse og meningsfuldhed for deltagerne i møderne
Hos Rigét har vi benyttet juleferien samt første uge af januar til at træne i de sidste nye processer og værktøjer til brug ved ON-LINE møder. Vi ser frem til at benytte værktøjerne ved de kommende møder i netværksgrupperne allerede nu i januar.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.