Mellemlederne er og bliver et vigtigt omdrejningspunktet!

closeup of the hand of a young caucasian man on the beach, in front of a folded beach umbrella and the ocean in the background, holding a stone with the text back to work written in it

Mange aktiviteter er igangsat i virksomhederne. Vi fornemmer en stigende byrde – især på mellemlederne. Der bliver forventet meget af dem, og de fleste gør et fantastisk flot job. Det afføder mange relevante samtaler i netværksgrupperne, ofte med fokus på en eller anden form for tilbagemelding på et medlems arbejdssituation.  

Det er helt nødvendigt at kunne tale med andre om egne professionelle ansvarsområder og opgaver. Det giver ofte nye muligheder, hvis man kan se sit arbejdsliv fra et andet perspektiv, end det man har i hverdagen med mange opgaver samtidigt.  

Vi oplever, at mange af deltagerne opfatter deres netværksgruppe som det frirum eller den pause, der skal til for at kunne reflektere over sit lederskab og egen karriere. Frirum giver udsyn, indsigt og inspiration  

 

Vi i Rigét er rigtigt stolte af at være med til at skabe det rum sammen med vores medlemmer.  

Ét er sikkert: Snakken om agilitet vil fortsætte i den nærmeste tid i netværksgrupperne. Og vi glæder os meget til at høre, om du har modet til at slippe kontrollen? Og til at lære af de mange netværksmedlemmer, som allerede arbejder inspirerende med netop denne ledelsestrend i dagligdagen.  

 

Klik her for at læse de andre emner:  

 

    

Har du set vores kommende Rigét Brain Boosts?:

Bæredygtighed – Det nye konkurrence parameter?

26. september 2022

Diversity & Inclusion

28. november

Klik for at læse mere!

Nysgerrig på fremtidens ledelse?

Hos Rigét er vi meget optagede af Fremtidens Leder. Vil du vide mere om vores arbejde med forventningerne til fremtidens ledere?

Så klik her for at læse mere!