Musketer

Medlemsvilkår

Optagelse i et netværk

Optagelse i et af Rigéts fortrolige netværk er kun muligt, såfremt de eksisterende deltagere ikke har indsigelser eller forbehold omkring konkurrent- eller leverandørforhold.

 

Derfor sender vi nye deltagere til godkendelse hos de eksisterende deltagere i gruppen. Godkendelsen foreligger typisk efter et par dage, hvorefter du er optaget i netværket, såfremt der ikke er kommet indsigelser. Du deltager herefter på netværkets førstkommende møde, hvor du vil møde resten af netværkets deltagere.

 

Medlemskab

Et medlemskab løber fra den 1. i måneden og 12 måneder frem. Vi fremsender faktura på dit deltagergebyr, når du er godkendt og optaget i netværket.

 

Det forudsættes, at netværksdeltagere fortsætter ved ny periode, og du vil modtage en faktura for den nye periode ved dennes begyndelse. En periode er 12 måneder.

 

Tilmelding er bindende. Hvis du skifter job og/eller virksomhed, følger dit medlemskab dig.

 

Mister du dit job, har du mulighed for at fortsætte dit medlemskab i op til 1 år, mens du bruger dit netværk til at finde dit næste job – og det er gratis. Kontakt din facilitator hurtigst muligt, såfremt du bliver arbejdsløs.

 

Alt hvad der drøftes på netværksmøderne betragtes som fortroligt og må ikke videregives udenfor den enkelte netværksgruppe med mindre andet udtrykkeligt aftales.  Alt materiale i form af præsentationer, dokumenter mv. må ikke videregives uden tilladelse fra rettighedshaveren.

 

Udtrædelse

Såfremt du ønsker at udtræde af netværket, skal du skriftligt meddele dette direkte til netværkets facilitator. Medlemsgebyret refunderes ikke ved udtrædelse midt i en periode, men din plads i netværket kan dog overdrages til en anden person i din virksomhed.

 

Ved udmeldelse vil vi bede om dit samtykke til f.eks. at invitere dig til vores Rigét Brain Boosts og til at sende dig nyhedsbreve. Di kan til enhver tid bede om at blive slettet i vores arkiver, ligesom du til enhver tid kan bede om at få udleveret de data, som vi har vedr. dig. Læs mere i vores Persondatapolitik.