Rigét Ledelsesakademi

Kickstart din ledelseskarriere
– Netværksforløb for nyudnævnte ledere indenfor de seneste 2 år

 

Kom med i et fortroligt netværk, med temaer som:

 

  • At blive leder for tidligere kollegaer
  • At gå fra leder til specialist
  • Betydningen af din kommunikation for dine medarbejderes motivation
  • Udfordringer ved at lede persontyper forskellig fra dig og magen til dig selv
  • Hvordan finder du frem til din personlige ledelsesstil?
  • Hvad betyder din ledelsesstil for din karriere?
  • At skabe netværk og relationer, der styrker dig

 

Et ledelsesnetværk støtter dig i at gå fra et kollegafællesskab til et lederfællesskab. I gruppen vil du møde andre nye ledere, som du vil kunne identificere dig med. Vi har jævnligt eksperter på områderne som oplægsholdere. De møder, hvor vi har oplægsholdere, er møderne forlænget, så der også bliver tid til at arbejde med det
lærte stof og bringe det tilbage til din ledelseshverdag.

 

Det er ikke afgørende, hvilket fagområde/funktion du arbejder i – det afgørende er, at ledelse er en nyere rolle for dig! Forløbet er bygget op af 5 moduler.
Modulerne er spredt ud over et år, og er uafhængige af hinanden, således at du kan påbegynde forløbet når som helst. Der er altså løbende optag i gruppen.

 

Moduler i forløbet:

Ny leder 060519

Efter endt netværksforløb, er der mulighed for at fortsætte i én af Rigéts mange netværksgrupper for erfarne ledere.

Netværksfacilitator

René Krieger Christensen

Chefkonsulent

Mobiltlf: 51 22 43 54
E-mail: rc@rigetnet.dk 

Læs mere om René her

Aktuelt i Rigéts Ledelsesakademi
Jeg ønsker mere info om Rigét Ledelsesakademi

Så meget værdi får du hos Rigét:

Præcist match

Facilitatoren mødes ofte med kandidaterne til grupperne face to face, før de er ’godkendt’ til optagelse. Derved sikrer vi, at der er et gensidigt match.

Professionel mødefacilitering

Erfarne facilitatorer sikrer, at alle bliver hørt og set. Alle møder har et formål, er målrettet, baseret på gode samtaler og funderet på høj fortrolighed.

Max 14-18 deltagere

For at sikre ``taletiden`` for den enkelte deltager, foretrækker vi grupper med max 18 medlemmer

Personlige Advisory Boards

Den enkelte deltager har sit eget Advisory Board i ``øremærkede`` sessions på møderne og efter behov mellem møderne.

Én-til-én coaching

Udover den kontinuerlige sparring fra din netværksgruppe har du mulighed for én-til-én samtaler med din facilitator efter behov.

5 årlige møder, 4 Rigét Brain Boosts & 1 middag

Udover netværksmøderne har du som medlem adgang til vores 4 årlige Rigét Brain Boosts med faglige, forretningsmæssige emner. Det er på vores Brain Boosts, du skaber relationer til medlemmerne i de øvrige netværksgrupper.

Inspiration fra eksterne efter behov

Som medlem bliver du en del af et stort netværk af eksterne specialister. Rigét har relationer til eksperter indenfor de fleste faglige områder. Rigét vælger imellem de dygtigste eksperter, hvis viden er aktuel og relevant.

Møder ude i virksomhederne

Disse giver et spændende indblik i, hvordan tingene gøres andre steder. Gensidig benchmarking er altid aktuelt.

Between-job ordning

Denne ordning sikrer, at du stadig kan være en del af netværket, såfremt du mister dit job. Et godt netværk er guld værd - både i med- og modgang! Du kan være en del af din gruppe i op til et år, uden at der bliver betalt for din deltagelse af en virksomhed.

Rigét har også sine KPI'er

Medlemmernes fremmødeprocent: 64% Medlemmers genkøbsprocent: 74% Gennemsnitlig medlemsanciennitet: 5,5 år