Rigéts Leadership pipeline

Hvad er Leadership pipeline-teorien?

God ledelse afhænger af, hvad der ledes

 

Hvert ledelsesniveau rummer særlige opgaver og udfordringer, som ikke kan løses med de samme ledelsesmæssige greb. Teorien bag The Leadership Pipeline gør op med forestillingen om, at god ledelse er det samme uanset hvilket niveau, du leder på. For hvert niveau er der nemlig ting, du skal være særlig opmærksom på, for at lykkes som leder på dit niveau, ligesom du i hver ’transition’ imellem niveauerne har ting, du skal begynde at gøre – og ting, du skal holde op med.

Leadership Pipeline

Leadership Pipeline med fire transitioner

 

Transition 1: Fra ledelse af sig selv til ledelse af andre. Det første lederjob er en markant ’rite-of-passage’, hvor det, du har haft succes med som specialist, ikke længere er det, du skal bruge din tid på. Du skal slippe din ekspertviden til fordel for en ny ledelsesfaglighed: ”From doing work to doing work through others”.

 

Transition 2: Fra ledelse af medarbejdere til ledelse af ledere. Du skal lægge driftsopgaverne fra dig til fordel for at kravle op i helikopteren. Der er behov for at tillægge sig et bredere strategisk perspektiv på forretningen, og du bruger måske også tid på at coache dine ledere til at blive bedre ledere.

 

Transition 3: Fra ledelse af ledere til ledelse af et område. Du skal til at skabe resultater for et helt område, som måske består af flere afdelinger med forskellige interesser. Det skal du kunne navigere i, og opgaverne bliver ofte mere politiske i karakter. Samtidig skal du kunne integrere områdestrategier med den overordnede forretningsmæssige strategi. Områdelederen har også en vigtig opgave i, at få sin ledergruppe til at fungere som et team.

 

Transition 4: Fra ledelse af et område til ledelse af en organisation. Transitionen handler her mere om værdier og mindset end om færdigheder. Toplederen skal have det lange blik fremad uden at miste fokus på den løbende optimering af effektivitet og indtjening i forretningen.

 

Læs mere om leadership pipeline-teorien i Charan, Drotter og Noel (2001): The Leadership Pipeline: How to Build the Leadership Powered Company.