Julehilsen 2020

Juleferien er om hjørnet, og vi vil ønske dig en glædelig jul og nogle hyggelige juledage sammen med dine kære. I år bliver julen anderledes end tidligere år. Corona virus har skabt ændringer i både virksomheder og familier. I starten af 2020 havde vi nok ikke forventet at ord som virtuelle teams, restriktioner, hjemsendelse, arbejdsfordeling og hjælpepakker ville fylde. Men 2020 blev på alle måder anderledes end ventet.

 

Hvad optog lederne i 2020?

Ved Rigéts netværksmøder var det tydeligt, hvad der fyldte for lederne i 2020. Fra første lock down stod Rigét Netværk klar med virtuelle netværksmøder, hvor der var god sparring at hente på de mange nye udfordringer. Her deler vi eksempler på det der optog lederne mest:

 

Effektivitet: Ved årets første lock down var den primære bekymring, hvordan hjemsendelserne og hjemmearbejdet ville påvirke effektiviteten og produktiviteten. Denne bekymring forsvandt hurtigt, og det var imponerende at se hvor hurtigt effektive hjemmearbejdspladser blev etableret, helt nye virtuelle interne mødestrukturer blev skabt, og nye arbejdsgange blev etableret. Faktisk har Dansk Statistik har for nylig offentliggjort en rapport som afslører, at danske medarbejdere i perioden efter første lock down var væsentlig mere effektive og lagde væsentlig flere arbejdstimer sammenlignet med de seneste år.

 

Det perfekte virtuelle team: At arbejde som distance leder eller at være en del af et virtuelt team, som ikke længere mødes fysisk, er udfordrende. Mange ledere var derfor optagede af at sikre stærkere virtuelle fællesskaber i en tid, hvor mange er hjemsendte til hjemmekontorerne og bruger en stor del af arbejdsdagen på virtuelle møder. Distance Ledelse og virtuelle teams var derfor i fokus på mange netværksmøder i 2020.

 

Metaltræthed: Da Corona restriktionerne i efteråret fortsatte og igen og igen blev forlænget, begyndte mange ledere at give udtryk for bekymring for de mange medarbejdere, som igen arbejdede hjemmefra. Lederne delte bekymringer om medarbejdernes metaltræthed over situationen, og samtidig bekymring for stress, og for hvor længe det høje arbejdstempo kunne fortsætte. I Rigéts netværk blev der derfor sparret på gode måder at motivere de mange på hjemmearbejdspladserne. Og med de nye restriktioner i denne uge vil det uden tvivl igen blive et vigtigt tema i det nye år.

 

Rigét Netværk i 2021

Fysiske/ virtuelle/ hybride møder?: I en tid fyldt med forandringer er sparring mere værdifuldt end nogensinde før. Det har Rigét oplevet i vores netværksgrupper hele året. Vi er taknemmelige for den tætte dialog, den store deltagelse i netværksmøderne og vores loyale medlemmer. Rigét Netværk forholder sig naturligvis løbende til Sundhedsmyndighedernes retningslinjer OG virksomhedernes interne retningslinjer når vi planlægger netværksmøder. Vi leverer med andre ord netværksmøder i de formater, som kan skabe størst mulig værdi og tryghed for vores medlemmer.

 

Her-og-nu virtuel sparring: Der er endnu mere behov for videndeling i en uforudsigelig verden, og hjælp til at få løst dilemmaer hurtigt. Derfor kan du som medlem løbende bede om ”Her-og-nu virtuel sparring” med din netværksgruppe. Vi supplerer altså de faste planlagte møder med korte ad hoc møder. Har du en aktuel her-og-nu udfordring, kontakter du blot din facilitator, som straks indkalder til virtuel her-og-nu sparring med din netværksgruppe. Her-og-nu møderne er altså drevet af behovet fra det enkelte medlem og den enkelte netværksgruppe.

 

Relationel procesfacilitering – Nyt samarbejde: I 2020 har vi i Rigét opgraderet vores Ledelsesakademi, og påbegyndt et samarbejde med Cphbusiness Academy, hvor vi udbyder faget “Relationel procesfacilitering”, som er et meritgivende akademimodul. Det betyder, at man som deltager – udover de mange kompetencer, som man vil tilegne sig indenfor facilitering og ledelse – vil optjene 5 ECTS-point på akademiniveau fra akademiuddannelsen i Ledelse.

Modulet har fokus på “Fremtidens Ledelse” i praksis og det personlige lederskab, som gør dig i stand til at kommunikere på den rette måde, se potentiale i forskellighed og bane vejen for medarbejderne både internt i organisationen og eksternt. Modulet er primært for den nyudklækkede leder eller for lederen, som ønsker at blive bedre til at få grupper til at arbejde sammen på den bedst tænkelig måde. Med dette modul kan vi være fanebærer for fremtidens lederskab, der mere og mere vinder sit indpas i de danske virksomheder, da de unge generationer efterspørger dette.

 

 

Hvor skal dit fokus være i 2021?

At se ind i 2021 og fremtiden kan for tiden synes svært. I netværksgrupperne debatteres hvilke konsekvenser Corona restriktioner, vacciner og internationale regler vil have i det nye år. I netværksgrupperne er der enighed om at ledelsesmæssig succes i en evig foranderlig verden kommer af nysgerrighed på nye måder at gøre tingene på. Den inspiration kan du i din juleferie få i Rigéts inspirationsbibliotek ”Viden vi deler”.

 

 

Rigtig glædelig jul og godt nytår. Vi glæder os allerede til endnu mere inspirerende vidensdeling i 2021.