Hvorfor beskæftige sig med Fremtidens Leder?

Siden 1983 har Rigét udviklet ledere gennem netværk. Vi har været – og er stadig – en del af rigtigt mange lederes hverdag. Det giver os et stort og værdifuldt indblik i, hvad der optager lederne.

 

Hvis vi ser tilbage på de sidste par år, så er der områder, som gentager sig og opstår hyppigere. Ledernes bekymringer og nysgerrighed på hvad der skal ske med lederskabet i fremtiden – det optager mange. Vi arbejder med personlige cases, hvor dilemmaet er, hvordan man fastholder egen ledelsesværdi og ebergi til at skabe resultater med andre mennesker – også i fremtiden.

 

Vi ønskede derfor – sammen med lederne – at blive mere bevidste om, hvilke forandringer, krav og muligheder der vil være i fremtiden.

 

For at undersøge dette nærmere, har vi interviewet, faciliteret, læst, undersøgt udvalgt og vurderet en stor mængde input og sammensat en rapport, hvis formål er at afdække spørgsmålet om, hvordan omridset af fremtidens leder ser ud.

 

Ude i vores netværksgrupper oplever vi en stigende nysgerrighed og bekymring fra ledere. Der er fokus på spørgsmål som: Hvad er det, der kendetegner en leder, som har succes i fremtiden? Hvad skal jeg konkret gøre for at holde mig “i form” som leder? Hvad er det for en virkelighed, jeg skal navigere i, og hvilken diversitetsdimension skal jeg kunne håndtere?

 

Vi oplever også, at de dilemmaer med personlige indgangsvinkler som vi arbejder med i netværksgrupperne, ofte er forankret i nogle af de forandringer, som sker netop nu, og som lederen ikke nødvendigvis føler sig klædt på til.

 

Den hastighed, som forandringer dukker op med, er stigende. Antallet eller mængden af forandringer, som lederne skal kunne håndtere, er større. Det er blot en konstatering, og vi forventer bestemt, at forandringer vil blive betragtet som helt normale fremadrettet.

Billede1

Forandringer vi oplever:

Færre Funktionschefer

Flere LUP'ere (Leder uden personaleansvar)

Projektorganiseret

Chefer skal være gode til at lede opad og nedad

Flere Teamledere

Større lyst, nysgerrighed og risikovillighed til nyt

Scrum & Agilitet

Teknologi, digitalisering og BIG DATA

Mindre autoritet - mere samarbejde

Mentalt ``open minded``

Bestyrelser - kompetencer - kortere tid

Intelligent datakraft - robotter

Set i lyset af ovenstående, besluttede vi os for – sammen med en række eksperter i Rigéts Advisory Board og udvalgte ledelsesnetværk – at undersøge hvad forventningerne er til fremtiden. Det resulterede i en rapport, med perspektiver funderet i globale spørgsmål, virksomhedskonstruktioner, ledelses- og samarbejdsmodeller og fremtidens medarbejdere. Rapporten afdækker fremtidens leder gennem 4 hovedafsnit:

 

   1. Hvordan påvirkes virksomhederne i fremtiden?
   2. Organisering & værdiskabelsesprocesser
   3. Strategi, virksomhedsledelse & forretningsledelse
   4. Fremtidens leder & ledelse af mennesker

 

Bland dig gerne i debatten på LinkedIn, når vi i den kommende tid dykker ned i de enkelte hovedområder og derved belyser spørgsmålet om, hvordan omridset af fremtidens leder ser ud.

Vil du vide mere om Rigéts arbejde med “Fremtidens Leder”?

Klik her og læs mere om projektet, mød vores Advisory Board og download rapporten “Fremtidens Leder”.

Ses vi til Rigéts Brain Boost?

4 gange om året inviterer Rigét Netværk til Brain Boost. Deltagelse er gratis og disse Brain Boosts er en oplagt mulighed for at blive opdateret på relevante, ledelsesfaglige temaer samt selvfølgelig at netværke med ligesindede.

 

Klik her for at læse mere!

Vidste du….

at du kan se, hvad der er aktuelt i de forskellige netværksgrupper netop nu?

Tag f.eks. et kig på netværksgruppen for Modige Mellemledere her!