Blog-serie: Hvordan påvirkes virksomhederne i fremtiden?

Hos Rigét Netværk er vi meget optaget af, hvilke forventninger der er til Fremtidens Leder. I en blog-serie på 7 artikler, vil vi belyse netop dette emne.

 

I denne artikel, som er nummer 2 i vores blog-serie, får du eksperternes bud på, hvilke forandringer, der vil påvirke virksomheder i fremtiden.

Verden forandres, og det vil den fortsætte med. Derfor har både Rigét Advisory Board og Rigéts medlemmer kigget på udfordringer som:

 • Hvad forventer vi af forandringer på makro niveau?
 • Hvordan vil virksomheder opstå, og hvor længe vil de fungere?
 • Hvordan samarbejder virksomhederne med hinanden?
 • Hvilke kompetencer efterspørges?
 • Skal bevægelserne reguleres eller flyde frit?
 • Hvor er arbejdspladsen reelt i fremtiden?

 

Møderne i Rigét Advisory Board førte til mange spændende indspark omkring, hvordan virksomhederne vil påvirkes i fremtiden. Der var bl.a. fokus på, at fremtiden byder på en hyper kompleks verden, som kontinuerligt forandrer sig. Universet ekspanderer ganske vist, men verden bliver mindre for både virksomheder, kunder, medarbejdere og ledere. Værdier vil opstå globalt uanset hvor. Værdier kan f.eks. være ressourcer, markeder, kompetencer. Alliancer kan opstå i behovsdrevet kontekst, uforudsigeligt og tilfældigt.

 

Fremtiden byder også på multiglobale folkevandringer mod gunstige livsbetingelser og folkevandringer væk fra ugunstige betingelser.

 

Der kan være større fokus på frygt medført af ustabilitet og flere globale konflikter. Den nuværende handelskrig mellem US og Kina og Brexit udfordringerne er gode eksempler på dette.

 

Diversitet var et gennemgående begreb og tilbagevendende ord ved Advisory Board møderne. Der var enighed om fremtidig fokus på diversitet uden begrænsning i alle aspekter: kulturel diversitet, diversitet i personprofiltyper, køn, systemer, metoder, værktøjer og lovgivning osv. Behovet for og forventningen til øget diversitet i virksomhedens organisation vil udfordre lederne, og nye ledelsesværktøjer bliver vigtige at kunne mestre for at kunne lede teams med stor diversitet.

En interessant note i diversitetssnakken var, at diversiteten i medarbejdersammensætningen i fremtiden forventes at blive stor, men alligevel taltes der fortsat om en udfordrende generationskløft. Primært grundet den aldrende befolkning og nogle antalsmæssigt vigende årgange.

Klima, miljø og bæredygtighed bliver også et afgørende samarbejdspunkt. Det bliver også en ”driver” i det rent profit maximerende perspektiv for virksomhederne. Det forventes, at bæredygtighed bliver en selvfølgelighed, og at alt ikke-bæredygtigt bliver dyrere at benytte. Begrebet cirkulær økonomi vil derfor også blive en afgørende faktor i den fremtidige udvikling.

Fremtidens arbejdstid og -sted

Medlemsundersøgelsen blandt Rigét Netværks medlemmer som alle er ledere viste, at disse ledere er helt enige i Advisory Boardets tanker om, at verden i den grad forandrer sig, og at det også får indflydelse på, hvor og hvornår arbejdet udføres i fremtiden.

Udefineret arbejdssted (jobbet udføres hvor som helst)0%

Fleksibelt timeantal0%

Utydelige grænser mellem arbejdsliv og privatliv0%

Ikke fast arbejdstid0%

Timeantal/forbrug noteres ikke0%

Tydelig opdeling af arbejdsliv og privatliv0%

Ansat til fast timeantal (eks. 37 timer)0%

Timeantal / forbrug noteres0%

Fast arbejdssted (jobbet udføres f.eks. på konotret)0%

Fast arbejdstid (f.eks. 8 - 16)0%

Hvorfor interesserer vi os for Fremtidens Leder?

Hos Rigét Netværk besluttede vi os for – sammen med en række eksperter i Rigéts Advisory Board og udvalgte ledelsesnetværk – at undersøge hvad forventningerne er til fremtiden. Det resulterede i en rapport, med perspektiver funderet i globale spørgsmål, virksomhedskonstruktioner, ledelses- og samarbejdsmodeller og fremtidens medarbejdere. Rapporten afdækker fremtidens leder gennem 4 hovedafsnit:

 

   1. Hvordan påvirkes virksomhederne i fremtiden?
   2. Organisering & værdiskabelsesprocesser
   3. Strategi, virksomhedsledelse & forretningsledelse
   4. Fremtidens leder & ledelse af mennesker

 

Bland dig gerne i debatten på LinkedIn, når vi i den kommende tid dykker ned i de enkelte hovedområder og derved belyser spørgsmålet om, hvordan omridset af fremtidens leder ser ud.

 

Vi glæder os til at dele mere viden med dig omkring Fremtidens Leder i vores næste blog, der udkommer d. 17. juni.

 

Gik du glip af den første artikel i vores blog-serie om Fremtidens Leder? Så kan du læse den lige her.

Vil du vide mere om Rigéts arbejde med “Fremtidens Leder”?

Klik her og læs mere om projektet, mød vores Advisory Board og download rapporten “Fremtidens Leder”.