Hvilken leder skal du være efter sommerferien?

happy group

Fra magtledelse til relationsbygger

Mange taler i øjeblikket om at Corona krisen har ændret ledelsesformen. Corona Lock downs blev endeligt dødsstødet for den gammeldags Management tilgang til ledelse, hvor tillid er godt men kontrol bedre. Nu kræver tiden med distance ledelse i stedet ledelse med fokus på relation skabelse, medmenneskelighed, autenticitet og inklusion. Men hvad betyder det reelt? Ledelsesekspert Christian Ørsted talte meget tidligt i Corona forløbet om, at de ledere som allerede inden Corona krisen havde opbygget høj Social Kapital i sine teams ville få nemt ved at lede på distancen. Men at de ledere som først nu skulle i gang med at opbygge Social Kapital i sine teams ville få det svært. Midt i en alvorlig pandemi var det for sent pludselig at begynde at lære at sine medarbejdere at kende, med det formål at kunne bruge det til motivation. Hjemmearbejdet og distanceledelsen udfordrede den traditionelle magt ledelse, hvor stjernerne på skulderen afgør beslutningsdygtigheden. Medarbejderne producerede og leverede selvstændigt fra hjemmekontorerne, og det gjorde det tydeligt at i fremtiden handler ledelse ikke længere om magt og hierarki, men i stedet om at være dygtig til at skabe relationer og følgeskab.

 

Autenticitet skaber følgeskab midt i en krise

Autenticitet er et begreb som i det seneste år også har fyldt meget i ledelse. Landstræner Kasper Hjulmand er senest blevet rost for netop sin autentiske og medmenneskelige tilgang til ledelse midt i en krise. At han som leder tør vise følelser når alt er mest alvorligt, har tydeligt skabt sammenhold, tilhørsforhold og engagement. Mange har i den forbindelse påpeget, at netop den ledelsesform vil bide sig fast i forretningsverdenen også.

Kasper Hjulmand har om ledelse bl.a. selv sagt: ”Ledelse er for mig, at man tør bruge sig selv til at bidrage til en retning. En retning for den organisation, for de MENNESKER, man har med at gøre”.

 

I ledelsesteorien kalder man bl.a. ledelsesformen for ”Servant leadership”. En servant leader sætter sine følgere (medarbejdere, spillere) først, og hjælper dem med at udvikle deres personlige potentiale. Lederen motiverer og coacher dem, og får dem til at føle en personlig styrke. Etik og værdier er vigtigt for en servant leader, og ledelse sker på en måde, som tjener en større interesse for enheden som helhed. En servant leader giver altså rum til og udvikler de personer, der er i lederens organisation. Lederen er autentisk, og accepterer og benytter diversiteten i teamet. Autenticiteten ses især ved, at lederen tør vise, at han er tro mod sig selv, sine værdier og følelser.

 

Fra Management til relationel brobygger

Corona krisen skubbede yderligere til det ledelsesskifte der allerede var i gang: Fra old school Management med fokus på kontrol, KPIs og langsigtethed – Til i stedet at være mere autentisk, kortsigtet, og skabe relationer, fællesskab, holisme og teamspirit. Evnen til at indgå i relationer på tværs af alle mulige skel og grænser bliver derfor i fremtiden i højere grad afgørende for om en leder kan skabe gode resultater og opnå personlig succes.

Vi glæder os meget til at fortsætte snakke om Post Corona Ledelses former ved Netværksmøderne.

    

Har du set vores kommende Rigét Brain Boosts?:

“Ledelse af de nye generationer af medarbejdere” d. 27. sept. 2021

“Hvad er agilitet og agil ledelse?” d. 29. november 2021

“Diversitetsledelse i fremtiden – hvordan?” d. 24. januar 2022

Klik her for at læse mere!

Nysgerrig på fremtidens ledelse?

Hos Rigét er vi meget optagede af Fremtidens Leder. Vil du vide mere om vores arbejde med forventningerne til fremtidens ledere?

Så klik her for at læse mere!