Netværk for

Netværk for

ØKONOMICHEFER

 

RELATIONER & FORTROLIG SPARRING

Medlemmerne i netværksgruppen har et stort fokus på fagligheden i Supply Chain-rollen, og bevæger sig også ofte over i samtaler omkring ledelse uden mandat og om, hvordan man bedst begår sig i sin organisation.

 

En til tider kompleks hverdag udspiller sig, når man egentligt har en specialistrolle, men succesen afhænger af, hvor god man er til at manøvrere og samarbejde med mange forskellige personer og funktioner.

 

Netværket henvender sig til personer, som arbejder med planlægning af produktion, flows og værdistrømme i industrien. Medlemmerne repræsenterer forskellige brancher. Lige fra fast moving-produkter til lavvolumen-produkter. Medlemmerne har stor værdi af at få perspektiver fra de forskellige verdener på dagsordenen til møderne. Vi arbejder både med emnerne sammen i hele gruppen, og andre gange tager vi højde for, at et emne bedst belyses i mindre interessefællesskaber. Planlægning af procesproduktion og stykproduktion er begge typer repræsenteret i gruppen til stor gavn for begge parter.

UDBYTTE

Netværk for Supply Chain Plannere

 

Som medlem af disse netværksgrupper får du adgang til et professionelt netværk af erfarne ledere, der alle genkender din hverdag.
De kan bidrage til at udvikle dine faglige lederkompetencer, udfordre dig på din karriereplanlægning og give sparring på ledelsesmæssige og strategiske udfordringer i et fortroligt rum.

Gennemgående temaer i gruppen i år: 

 

• Samspil imellem planner, indkøb, salg, forcasting, produktionschef og operatører
• Fremtidens Supply Chain Planning
• Plannerens markedsværdi og karriereønsker
• Det holistiske helhedssyn som gennemskuer hele processen
• Seriestørrelser, omstillinger og lagerberedskab
• Robotter, digitalisering og BIG data

HVORFOR NETVÆRK?

Formålet med netværksgrupperne er, at medlemmerne får inspiration til at udvikle sig både fagligt & personligt i fortrolige rammer.

Målet er ligeledes at etablere værdiskabende relationer til andre personer og virksomheder og endeligt at øge sin personlige markedsværdi, til gavn for sig selv og den virksomhed man er en del af.

DELTAGERKREDS & SAMMENSÆTNING

Netværksgruppernes deltagere er udvalgt og matchet således, at deltagernes erfaring, organisatoriske niveau, virksomhedstyper og brancher giver bedst muligt udgangspunkt for sparring og videndeling. Der er typisk mellem 14 og 18 deltagere i netværksgrupperne.

Der er en stor åbenhed i grupperne og 100% fortrolighed.

PÅ MØDERNE

Møderne er kendetegnet ved:

 

  • Debat med udgangspunkt i problemstillinger, som er kendetegnende for netværksgruppens ansvarsområder og virksomheder
  • Arbejde med konkrete cases fra deltagernes ansvarsområde og virksomhed
  • Erfaringsudveksling og fortrolig sparring
  • Naturlig variation mellem teoretisk og praktisk tilgang til problemstillingerne
  • Lejlighedsvise, relevante indlæg fra udvalgte ressourcepersoner med særlige kompetencer i forhold til emnet
  • Dele viden og drage nytte af hinandens erfaringer også mellem møderne

MELLEM MØDERNE

Virtuelle møder som supplement

 

Virtuelle møder er en del af den samlede ’netværkspakke’, som vi leverer. Dels virtuelle møder med rapportering og situationsmeldinger som omdrejningspunkt. Og dels virtuelle møder som er mere målrettet mod specifikke temaer og dilemmaer. Vi supplerer med de virtuelle møder mellem de fysiske møder. Frekvensen på disse virtuelle møder er som udgangspunkt ikke fast. Vi vælger at lade dem være 100% drevet af behovet fra det enkelte medlem og den enkelte netværksgruppe.

Vi tilbyder herudover også 1:1 mentoring og karriereplanlægning både ved fysiske og virtuelle møder med facilitatoren, ligeledes som en del af medlemskabet.

76%
- så høj er den gennemsnitlige fremmødeprocent til vores netværksmøder!
6,5 år
- så længe er vores medlemmer hos os i gennemsnit!
74%
- af vores medlemmer genkøber hvert år!
1983
- er året hvor Rigét Netværk blev etableret. Med 40 år på markedet kan vi bryste os af et netværkskoncept der virker!

FACILITATOR

null

PETER BALSTRUP
CEO & INDEHAVER

 

Hos Rigét er jeg administrerende direktør, og arbejder med virksomhedens forretningsudvikling og strategi i samarbejde med virksomhedens bestyrelse. Jeg er endvidere proceskonsulent og har ansvaret for at facilitere vores netværksgrupper i segmenterne ledelse, supply chain og industri.

Jeg har en baggrund som produktionsingeniør, og har bragt en solid lederkarriere inden for erhvervslivet med til Rigét. Erfaringen og kompetence er opnået gennem kontinuerlig efteruddannelse og ansvarsområder i nationale, internationale og globale virksomheder. Jeg sætter en ære i at udfordre og inspirere gruppernes netværksliv. Jeg mener, at et godt netværk udgør en ekstrem vigtig dimension i en moderne leders personlige og faglige lederskab. Det er mit ansvar at netværksgrupperne og dets medlemmer hele tiden udvikler sig.

 

Læs mere om Peter her

RIGÉT BRAIN BOOSTS

Netværkspakken hos Rigét indeholder også – udover møderne i den fortrolige netværksgruppe – 3 årlige konferencer; vi kalder dem Brain Boosts.

På disse Brain Boosts inviterer vi aktuelle oplægsholdere ind, der inspirerer på relevante ledelsesfaglige temaer. Mange af vores medlemmer benytter sig af muligheden for gratis at invitere deres leder/kolleger med, og får således en team-eftermiddag ude af huset og henter ny inspiration med hjem.

Medlemskab

Prisen for et medlemskab hos Rigét er kr. 16.495 kr. excl. moms for 12 måneder. Ved optagelsen betales et éngangsbeløb på 2.500 kr. excl. moms.
Medlemskabet tegnes for ét år ad gangen, og skulle behovet opstå, har du naturligvis mulighed for at skifte gruppe. Mister du dit job, tilbyder vi dig at forblive medlem i op til et år uden at betale.

 

Du kan læse mere om et medlemskab hos Rigét i vores FAQ her.

DET FÅR DU MED ET RIGÉT NETVÆRK

Præcist match

Vi sikrer, at du sidder sammen med de rigtige

Professionel mødefacilitering

Erfarne facilitatorer varetager alt det praktiske

Max 14-18 deltagere

Fordi det sikrer høj grad af fortrolighed samt ``taletid`` for den enkelte

Personlige Advisory Boards

Adgang til kvalificeret rådgivning fra din netværksgruppe 24/7

Én-til-én coaching

Mulighed for én-til-én samtaler med din facilitator efter behov

Fysiske & virtuelle møder

Udover de 5 fysiske møder tilbyder vi også faciliterede, virtuelle møder efter behov. Én gang årligt spiser gruppen middag sammen.

Ekstern inspiration efter behov

Rigét har relationer til eksperter indenfor de fleste faglige områder og inviterer løbende disse ind.

Møder ude i virksomhederne

Disse giver et spændende indblik i, hvordan tingene gøres andre steder

Between-job ordning

Forbliv en del af netværket i op til 1 år uden der bliver betalt for deltagelse af en virksomhed

Rigét Brain Boosts

3 gange om året inviteres du til Brain Boosts - vores faglige seminarer på tværs af alle netværksgrupper