Hav en skøn sommer!

Rigét Netværk ønsker dig en rigtig god sommerferie. Vi håber, at du får en skøn sommer med tid til dine kære, og tid til fordybelse, refleksion, sjove oplevelser og afslapning.

Hvilke Trends ser Rigét Netværk i det professionelle erhvervsliv lige nu

Hos Rigét har vi som altid nysgerrigt fuldt med i hvad der er sket på ’erhvervsscenen’ gennem sommeren. Det er ofte nogle af de trends som vi skal arbejde med i Netværksgrupperne efterfølgende.

På den lange horisont og helt generelt er verden bare blevet mere dynamisk, foranderlig og uforudsigelig. Vi vil ikke kalde det en usikker situation, men mere en spændene situation med stor variation. Fantastiske muligheder for innovation og læring.

Pandemier, krige og forsyningsproblemer skaber udvikling, samarbejde og løsninger som vi ikke lige havde set komme.

På den lidt kortere bane og med branche og fagspecifikke variationer, ser vi temaer som:

  • Dansk og international økonomi I Danmark går det den rigtige vej. Inflationen er på vej ned, priser på materialer og råvarer falder og forbrugernes købelyst er stigende. Den internationale økonomi er stadig præget af høje renter og inflation. Situationen påvirker virksomhedernes beslutninger mht. investeringer, ansættelser og opkøb, men der er positivitet at spore alligevel.
  • Digitaliseringsbølgen har været i gang i nogle år, den forventer vi fortsætter. IT-kompetencer er den mest efterspurgte ressource på arbejdsmarkedet stadigvæk.
  • AI og Chat GPT Årets helt store samtaleemne. Vi ser både virksomheder i panik, som forbyder brugen af Chat GPT, uden at have undersøgt hvad det egentlig er. Vi ser også virksomheder som er i fuld gang med at udnytte mulighederne. Vildt spændene med denne forskellighed.
  • ESG – bæredygtighedsrapportering Stor fokus på den nye rapportering i virksomhederne nu. Dels fordi det bliver et lovkrav (EU), men mest fordi det giver mening og store potentialer kan forløses. 80 oplysningskrav og 800 datamålepunkter er på vej. I første omgang til virksomheder på over 500 ansatte.
  • Få arbejdsløse Mange skifter job, både internt og eksternt. Antallet har været markant stigende de seneste år. Vi forventer, at det er en udvikling som fortsætter. I visse brancher og funktioner er det vores indtryk at der simpelthen er for få kvalificerede ansøgere. Det er en tankevækkende udvikling for det danske samfund og velfærdsproblematikken i særdeleshed.
  • Bæredygtighed Miljø, energi og FN’s verdensmål er kommet på dagsorden igen. Har været sat på pause under Covid krisen og krigens begyndelse i Ukraine. Vi ser at det bliver prioriteret højt i virksomhederne, og vi ser også mange rigtig spændene potentialer blive forløst. Det lover godt.
  • Diversety & Inclusion Kønskvotering ja/nej, 4-5 generationer på arbejdsmarkedet samtidigt, udfordringerne er mange. Ledelse og direktioner skal være opmærksomme på, at se potentialet i forskellighederne – ellers risikere man at talenterne forsvinder.
  • Mere stress Det går kun en vej, og det er den forkerte. Ufattelig mange har ikke trivsel og motivation i deres Life balance. Det er nok blandt de mest smertelige og sørgeligelige temaer, som vi arbejder med i Netværksgrupperne. Det positive er, at vi også ser at flere og flere virksomheder er opmærksomme og forsøger at gøre noget ved det. Viden, færdigheder og kompetencer er virksomhedens vigtigste grundstof.
  • Arbejde hjemmefra og andre måder at arbejde på Vi fortsætter med at arbejde med emnet i Netværksgrupperne. Heldigvis med langt de fleste gode og positive situationer, men vi ser at der stadig er ledere som ikke rigtig tror på, at deres medarbejdere kan håndtere denne fleksibilitet.

 

AI og Chat GPT – Styrk din viden med det sidste nye på Rigéts Brain Boost

At spå om fremtiden kan for tiden synes ganske svært. En ting er dog sikkert, digitaliseringen og kunstig intelligens er kommet for at blive. Rigét klæder dig på gennem Netværksmøderne, men også gennem Brain Boost Seminarer.

Oktober Brain Boost Seminaret handler om hvordan AI og Chat GPT kommer til at ændre måden vi arbejder på. Vi har allerede i nogle Netværksmøder berørt emnet, flere af jer er i gang, og derfor måtte AI og Chat GPT være fokus ved næste Brain Boost Seminar.

Du kan kigge nærmere på alle de kommende Brain Boost Seminarer og tilmelde dig her:

Faglige seminarer på tværs af netværksgrupper – Rigét (rigetnet.dk)

Rigét udvikler sig som vi har gjort i 40 år

Netop i år er vi i gang med at fejre Rigét A/S’ 40-års jubilæum. Et privilegium at være på relations markedet i så mange år. Altid spændene og heldigvis også udfordrerne at holde Rigét A/S i god form og et lille skridt foran de mange medlemmer hele tiden.

Vi forventer flere medlemmer, flere grupper og flere kompetente, dygtige og energiske kolleger i de kommende år. Generelt er Netværk og relationer mellem professionelle blevet en del af kompetenceudviklingen for den enkelte. Vi ser også en større efterspørgsel på de kvalitetsbasserede leverandører af Netværk i branchen. Der er fokus på den absolutte værdi for den enkelte og den virksomhed som betaler for medlemskabet.

Nærhed, ærlighed, effektivitet og personligudvikling sætter vi pris på som den videnstunge leverandør.

Med denne sommerhilsen vil vi ønske dig en rigtig skøn sommerferie sammen med dem du holder af 😊

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.