Fremtidens produktchef arbejder mere datadrevet og digitalt

Stillingen som produktchef ændrer sig i takt med digitaliseringen. Så hvad definerer egentlig fremtidens produktchef?

 

Fokus på data, digitalisering og nye trends

Verden ændrer sig hele tiden i takt med digitaliseringen og nye megatrends. Det stiller skarpe krav til den moderne produktchef, der i dag i højere grad skal have helt styr på at arbejde med data for at kortlægge de nye tendenser i samfundet. Særligt for produktcheferne handler det i fremtiden om at arbejde mere digitalt og datadrevet end tidligere.

Covid-19 har fremmet digitaliseringen yderligere. Forbrugere og virksomheders store tilstedeværelse online har sat sine spor, og har efterladt store mængder af data om b.la. kundeadfærd. Fremtidens Produktchef skal kunne bruge den kundedata i produktudviklingen.

Internationalt fokus

Globaliseringen har forbundet verden endnu mere end tidligere. Dette gælder også produktchefer, der i dag ofte arbejder internationalt, og dermed skal kunne samarbejde på tværs af andre kulturers værdier, såvel som at bruge og forstå kulturforskellene i produktudviklingen.

Stakeholder Management

Produktchefer har mange bolde i luften. Der tænkes meget på optimeringen af produktet alt imens interessenter banker på døren.

Interessenterne er mange både eksternt og internt på tværs af afdelingerne i virksomheden: Salg, produktion, distribution, udvikling, marketing, ledelsen og mange andre. Og Stakeholder Management er derfor en helt særlig og vigtig balancekunst at kunne for fremtidens Produktchef for at kunne prioritere fokus.

Er du Produktchef og har du godt styr på alle disse 3 områder, så er du godt rustet til fremtiden i branchen. I Rigéts Netværksgrupper for Produktchefer sparres med fokus på, hvad der definerer den moderne Produktchef, og der løses mange relevante fremtidige problemstillinger i fællesskab. Det skaber stor værdi for den enkelte Produktchef at få erfaringer fra andre Produktchefer. Det gør Netværks medlemmerne klar til at være fremtidens Produktchef. Lyder det interessant? Så kontakt os her

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.