Nyt virtuelt netværk: Fremtidens Leder - Nu

Fremtidens leder, moderne leder, bæredygtig leder

I samarbejde med vores Advisory Board, har Rigét udgivet en rapport om Fremtidens Leder. Du kan læse rapporten her.

 

Med udspring i det arbejde, ønsker Rigét at bidrage til den fortsatte udvikling af fremtidens ledere – og derfor opretter vi en netværksgruppe med det formål at inspirere og hjælpe ledere, der i fællesskab ønsker at udvikle deres egne kompetencer som ”Fremtidens Leder – NU”.

 

Virtuel netværksgruppe

Samtidig præsenterer vi et nyt koncept og nye rammer for netværksgruppen, der udspringer af kravene, som stilles til moderne ledere – at arbejde og lede virtuelt. Derfor bliver netværksgruppen overvejende virtuel. Rammerne justeres således, at der bliver kortere, men hyppigere møder i gruppen. Møderne bliver en veksling mellem sparring på personlige dilemmaer og workshops med relevante temaer. Et par gange om året mødes vi til udendørs ”walk & talks”, hvor vi udnytter den fine danske natur, samtidig med at vi giver hinanden sparring

Temaer som vi kommer til at arbejde med:

  • Hvordan kan ledere arbejde med Uforudsigelighed, Adfærd og Kultur?
  • At bygge og vedligeholde en bæredygtig ledelseskultur
  • Moderne organisering
  • Formål, tillid, selvledelse og andre emner som gruppen ønsker at udforske

Målgruppen og det afgørende personmatch

Hvis du er overbevist om, at der må være bedre måder at lede på, end de metoder der er blevet benyttet de sidste 100+ år, så er dette netværket for dig.

 

Deltagerne har enten direkte ledelsesansvar eller er leder af ledere – gerne også på distancen. Rigét sammensætter netværket på tværs af brancher og ledelsesspecialer. Og med passende hensyn til deltagernes ledelseserfaring.

Vi har åben for tilmeldinger til netværksgruppen og afholder et introduktionsmøde så snart omstændighederne tillader det. På mødet kan du møde andre ledere, der interesserer sig for fremtidens ledelse og som også søger sparring hos ligesindede. Du kan melde din interesse i netværksgruppen i boksen til højre og vi kontakter dig når vi har fundet en dato for introduktionsmødet.

Her kan du downloade scope for netværksgruppen
Netværket for Fremtidens Leder - Nu

DET FÅR DU MED ET RIGÉT NETVÆRK

Præcist match

Vi sikrer, at du sidder sammen med de rigtige

Professionel mødefacilitering

Erfarne facilitatorer varetager alt det praktiske

Max 14-18 deltagere

Fordi det sikrer høj grad af fortrolighed samt ``taletid`` for den enkelte

Personlige Advisory Boards

Adgang til kvalificeret rådgivning fra din netværksgruppe 24/7

Én-til-én coaching

Mulighed for én-til-én samtaler med din facilitator efter behov

Fysiske & virtuelle møder

Udover de 5 fysiske møder tilbyder vi også faciliterede, virtuelle møder efter behov. Én gang årligt spiser gruppen middag sammen.

Ekstern inspiration efter behov

Rigét har relationer til eksperter indenfor de fleste faglige områder og inviterer løbende disse ind.

Møder ude i virksomhederne

Disse giver et spændende indblik i, hvordan tingene gøres andre steder

Between-job ordning

Forbliv en del af netværket i op til 1 år uden der bliver betalt for deltagelse af en virksomhed

Rigét Brain Boosts

3 gange om året inviteres du til Brain Boosts - vores faglige seminarer på tværs af alle netværksgrupper

76%
- er den gennemsnitlige fremmødeprocent til vores netværksmøder!
6,5 år
- sidder vores medlemmer hos os i gennemsnit!
74%
- af vores medlemmer genkøber hvert år!