Fremtidens leder

Hvorfor beskæftige sig med “Fremtidens Leder?”

Hos Rigét Netværk oplever vi en stigende nysgerrighed og bekymring fra ledere. Der er fokus på spørgsmål som: Hvad er det, der kendetegner en leder, som har succes i fremtiden? Hvad skal jeg konkret gøre for at holde mig “i form” som leder? Hvad er det for en virkelighed, jeg skal navigere i, og hvilken diversitetsdimension skal jeg kunne håndtere? Vi har derfor – i samarbejde med vores medlemmer og Rigét Advisory Board – undersøgt emnet “Fremtidens Leder” fra mange vinkler. Dels gennem en spørgeskemaundersøgelse blandt alle Rigéts netværksdeltagere og dels gennem en møderække med Rigéts Advisory Board.

Verden forandres, og det vil den fortsætte med!

Derfor har både Rigét Advisory Board og Rigéts medlemmer kigget på udfordringer som:

  • Hvad forventer vi af forandringer på makro niveau?
  • Hvordan vil virksomheder opstå, og hvor længe vil de fungere?
  • Hvordan samarbejder virksomhederne med hinanden?
  • Hvilke kompetencer efterspørges?
  • Skal bevægelserne reguleres eller flyde frit?
  • Hvor er arbejdspladsen reelt i fremtiden?

Hvordan påvirkes virksomhederne i fremtiden? – highlights fra Rigét Advisory Board møder

Møderne i Rigét Advisory Board førte til mange spændende indspark omkring hvordan, virksomhederne vil påvirkes i fremtiden. Der var bl.a. fokus på, at fremtiden byder på en hyper kompleks verden, som kontinuerligt forandrer sig.

Universet ekspanderer ganske vist, men verden bliver mindre for både virksomheder, kunder, medarbejdere og ledere...

Værdier vil opstå globalt uanset hvor. Værdier kan f.eks. være ressourcer, markeder, kompetencer. Alliancer kan opstå i behovsdrevet kontekst, uforudsigeligt og tilfældigt.

 

Fremtiden byder også på multiglobale folkevandringer mod gunstige livsbetingelser og folkevandringer væk fra ugunstige betingelser.

 

Der kan være større fokus på frygt medført af ustabilitet og flere globale konflikter. Den nuværende handelskrig mellem US og Kina og Brexit udfordringerne er gode eksempler på dette.

 

Diversitet var et gennemgående begreb og tilbagevendende ord ved Advisory Board møderne. Der var enighed om fremtidig fokus på diversitet uden begrænsning i alle aspekter: kulturel diversitet, diversitet i personprofiltyper, køn, systemer, metoder, værktøjer og lovgivning osv. Behovet for og forventningen til øget diversitet i virksomhedens organisation vil udfordre lederne, og nye ledelsesværktøjer bliver vigtige at kunne mestre for at kunne lede teams med stor diversitet.

 

En interessant note i diversitetssnakken var, at diversiteten i medarbejdersammensætningen i fremtiden forventes at blive stor, men alligevel taltes der fortsat om en udfordrende generationskløft. Primært grundet den aldrende befolkning og nogle antalsmæssigt vigende årgange.

 

Klima, miljø og bæredygtighed bliver også et afgørende samarbejdspunkt. Det bliver også en ”driver” i det rent profit maximerende perspektiv for virksomhederne.

Det forventes, at bæredygtighed bliver en selvfølgelighed, og at alt ikke-bæredygtigt bliver dyrere at benytte...

Begrebet cirkulær økonomi vil derfor også blive en afgørende faktor i den fremtidige udvikling.

Fremtidens arbejdssted og tid – Medlemsundersøgelsens svar

Nedenstående graf fra medlemsundersøgelsen blandt Rigét Netværks medlemmer, som alle er ledere viser, at disse ledere er helt enige i Advisory Boardets tanker om, at verden i den grad forandrer sig, og at det også får indflydelse på, hvor og hvornår arbejdet udføres i fremtiden. (Respondenterne måtte vælge op til 3 ting de mener karakteriserer fremtidens arbejdssted og tid).

Udefineret arbejdssted (jobbet udføres hvor som helst)0%

Fleksibelt timeantal0%

Utydelige grænser mellem arbejdsliv og privatliv0%

Ikke fast arbejdstid0%

Timeantal / forbrug noteres ikke0%

Tydelig opdeling af arbejdsliv og privatliv0%

Ansat til fast timeantal (f.eks. 37 timer)0%

Timeantal / forbrug noteres0%

Fast arbejdssted (jobbet udføres f.eks. på kontoret)0%

Fast arbejdstid ( f.eks. 8 - 16)0%

Kort fortalt

Umiddelbart er viden om den fremtidige udvikling i det globale virksomhedssystem kendetegnet ved en stor usikkerhed, uvidenhed, uerfarenhed og brug for fakta og data. Denne usikkerhed anses for at være forventet, da man ikke kan forudsige udviklingen med større sandsynlighed, end hvad der tror og forventes.

De fleste synspunkter er funderet i den udvikling, som virksomhederne og lederne har erfaring med, og som er i udvikling netop nu.

Det forventes, at virksomheder popper op og lukkes ned hurtigere og generelt har kortere levetider. Virksomheder etableres, hvor der er grobund for en eller anden form for værdi, det kan være en kompetence/ressourcemæssig skabelsesværdi eller i en markedsmæssig gunstig efterspørgelseskontekst.

Vil du vide mere om Rigéts arbejde med “Fremtidens Leder”?

Klik her og læs mere om projektet, mød vores Advisory Board og download rapporten “Fremtidens Leder”.

Ses vi til Rigéts Brain Boost?

4 gange om året inviterer Rigét Netværk til Brain Boost. Deltagelse er gratis og disse Brain Boosts er en oplagt mulighed for at blive opdateret på relevante, ledelsesfaglige temaer samt selvfølgelig at netværke med ligesindede.

 

Klik her for at læse mere!

Vidste du….

at du kan se, hvad der er aktuelt i de forskellige netværksgrupper netop nu?

Tag f.eks. et kig på netværksgruppen for Modige Mellemledere her!