Fremtidens leder har dannelse og karakter!

Er klassiske dyder som dannelse og karakter overhovedet vigtige for fremtidens leder? Senior Konsulent hos Cphbusiness Karen Hoby Skanning anbefaler at lederne finder inspiration i verdenslitteraturen.
Karen Hoby Skanning er desuden en del af Rigét Advisory Board, og har derfor også bidraget til rapporten ”Hvem er fremtidens leder”.

 Af Karen Hoby Skanning, Senior Konsulent, Cphbusiness 

Den dygtige leder i fremtiden vil skulle have en lang række af de samme kompetencer, som gode ledere altid har skullet have. Dog er der to områder, hvor man som leder i fremtiden med fordel kan skærpe sine kompetencer.

For det første kan man som leder udvikle sin dannelse. Man kan f.eks. lægge ledelsesbøgerne på hylden i sommerferien og i stedet læse verdenshistorie og både ny og ældre verdenslitteratur. Så vil man blive mindet om, at frygten for om man kan navigere i hastigt voksende teknologier ikke er ny, men også dominerede da den industrielle revolution buldrede frem på Charles Dickens’ tid. Man vil blive draget ind i andre kulturer og indse, at der altid er en anden måde at anskue verden på, når den beskrives gennem russiske, indiske eller nigerianske øjne. Et lands litteratur kan være nøglen til dets folkesjæl. Det er gavnligt at huske, når man skal lede mennesker fra andre kulturer på distance.

For det andet kan man som leder bestandigt arbejde med at styrke sin karakter, når man kommunikerer. Hvordan fremstår jeg troværdigt i andres øjne, når jeg taler som leder? Begrebet ethos er centralt i retorikken og koncentrerer sig om tre karaktertræk defineret af Aristoteles, der levede fra 384-322 f.Kr. Det første er phronesis og handler om at fremstå vidende og indsigtsfuld i forhold til det man taler om. Det andet er arete og handler om at fremstå sympatisk med en god moral og om at skabe et værdifællesskab med dem, man taler til. Endelig er der det tredje karaktertræk, der hedder eunoia og handler om at udvise velvilje og imødekommenhed over for sine tilhørere.

Med fokus på disse to områder, dannelse og karakter, står fremtidens leder på et stærkt, klassisk fundament i forhold til at forstå, kommunikere og skabe følgeskab i en kompleks og fragmenteret tid. Samtidig vil de kunne hjælpe ham eller hende til at opnå den så eftertragtede autenticitet i lederrollen.

Få flere gode råd til selv at blive fremtidens leder ved at downloade den nye rapport ”Hvem er fremtidens leder?”

No Comments

Post A Comment