Fremtidens leder har brug for stærke globale kompetencer

Fremtidens leder skal kunne lede i en global og kontinuerligt omskiftelig virkelighed. Adm. Direktør og cheftræner i kulturtræningsvirksomheden C3 Consulting Annette Dahl giver her et hurtigt indblik i, hvilke globale kompetencer du skal mestre for at kunne lede fremtidens globale teams. Annette er desuden medlem af Rigét Advisory Board, som har bidraget til den nye rapport ”Hvem er fremtidens leder?”

Af Annette Dahl, Adm. Direktør, C3 Consulting

Globalisering sætter allerede i dag helt nye rammer for hvad god ledelse er, og netop stærke globale lederkompetencer vil være helt afgørende at have for fremtidens leder.

Ledelse af medarbejdere fra forskellige kulturbaggrunde, distanceledelse af globale teams, samarbejde med kunder, leverandører og lederkolleger verden over, øget konkurrence fra virksomheder på de nye vækstmarkeder – det er bare nogle af de udfordringer, som fremtidens leder står overfor. Og for den dygtige globale leder handler det ikke kun om at håndtere udfordringerne, men om at få det fulde udbytte af de mange muligheder, som globaliseringen også rummer.

Så hvad vil det sige at have stærke globale lederkompetencer? Det kommer jeg med mit bud på, baseret på min erfaring som adm. direktør og cheftræner i C3 Consulting, hvor vi siden 2006 har trænet ledere på alle niveauer fra Danmarks største virksomheder i at lede, kommunikere og samarbejde globalt.

En skarp kulturel selvforståelse er fundamentet for, at du som leder i det globale felt kan finde frem til de vigtigste forskelle mellem din egen og andre kulturer og lære at håndtere dem konstruktivt. Derfor bør du starte med at udforske din egen kulturelle bagage og alt det, du selv tager for givet – dine “kulturelle blindspots”, som nemt kan lede til misforståelser, hvis du ikke er opmærksom på dem. Spørg dig selv, hvad I anser for typisk og normalt, når I fx kommunikerer, holder møder eller træffer beslutninger i jeres egen organisation.

Når du så oplever helt nye måder at gøre tingene på, der måske virker mærkelige, så er det vigtigt at møde de kulturelle forskelle med nysgerrighed, åbenhed og en undersøgende og lærende tilgang. Den dygtige globale leder gør det til en vane at stille nysgerrige og undersøgende spørgsmål til, hvorfor globale kolleger eller samarbejdspartnere måske gør tingene helt anderledes, end han/hun selv er vant til. Hvordan giver det mening for dem? Hvilke værdier ligger der bag deres måde at handle på? Og kan du måske selv drage nytte af at gøre tingene på en anden måde, end du plejer?

Det fører os til endnu en række kompetencer, der karakteriserer fremtidens dygtige globale leder, nemlig personligt mod, fleksibilitet og mental smidighed. Du skal turde udforske de forskelle, der er i dit team eller organisation – ikke kun forskelle i national kultur, men også i fx etnicitet, alder, køn, faglig baggrund – og bringe dem aktivt i spil til at skabe innovation og vækst. Du skal kunne justere din egen lederstil, når der er behov for det, hvilket der tit vil være, når du som “klassisk dansk leder” skal lede medarbejdere med mange forskellige kulturbaggrunde. Og så skal du kunne håndtere de hurtige forandringer og den kompleksitet, der præger det globale felt.

Få flere gode råd til at blive fremtidens leder ved at downloade den nye rapport ”Hvem er fremtidens leder?”

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.