fqa

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Hvordan bliver jeg medlem?

Er du nysgerrig efter at vide, om vi har en gruppe, der passer præcist til din jobfunktion? Vejen fra en løs interesse til et medlemskab behøver ikke at være lang. Du bestemmer tempoet. Uanset hvad, så tager vi bilen og kører ud for at tale med alle, der er interesserede i at danne netværk. Vi dækker de fleste jobfunktioner, der er i en mellemstor eller stor, dansk virksomhed.

 

Vejen fra interesse til at blive medlem:

 • Vi aftaler et møde i din virksomhed. Vi lytter til dine behov og ønsker, når det gælder netværk – og fortæller om Rigéts netværksgrupper
 • Samtalen evalueres, og vi foreslår dig én konkret gruppe
 • Hvis du er enig i vores forslag, får netværksgruppen besked om, at et nyt medlem er på vej
 • Gruppen godkender det ny medlem – vi sikrer os, at der ikke er indsigelser eller forbehold omkring konkurrent- eller leverandørforhold.
 • Du modtager de nødvendige informationer om møder, gruppens koncept og seminarer

Hvad koster et medlemskab hos Rigét ?

Prisen for et medlemskab hos Rigét er fra kr. 12.500 – kr. 25.000 excl. moms for 12 måneders medlemskab. Ved indmeldelse opkræves et gebyr på kr. 2.500 excl. moms.

Hvad får jeg med et medlemskab hos Rigét ?

Det får du hos Rigét:

 • 5 årlige møder i din fortrolige netværksgruppe inkl. en årlig netværksmiddag
 • Ekstern inspiration på møderne efter behov
 • 3 årlige seminarer  – Rigét Brain Boosts – med faglige, forretningsmæssige/tværfaglige emner på tværs af alle netværksgrupper i Rigét. Her får du mulighed for relationsopbygning samt sparring med andre netværk. Som medlem af et Rigét netværk har du desuden mulighed for gratis at invitere en eller flere gæster med til Rigét Brain Boosts
 • Udover den løbende sparring fra din netværksgruppe, tilbydes du en-til-en coaching sessioner med facilitatoren efter behov
 • Between-job ordning, der sikrer, at du stadig kan være en del af netværket, såfremt du mister dit job – et godt netværk er guld værd – både i medgang og modgang!
 • Professionel mødefacilitering af en erfaren facilitator, der er fast tilknyttet gruppen, og som sikrer reel værdi i alle møderne. Facilitatoren står for al administration samt planlægning og opfølgning af alle møder.

Hvad sker der, hvis jeg mister mit job ?

Vores between-job ordning sikrer, at du stadig kan være en del af netværket, såfremt du mister dit job. Et god netværk er guld værd – både i medgang og modgang! Vi tilbyder desuden at formidle dit CV i vores store netværk, såfremt du ønsker dette.

Hvor ofte mødes man i netværksgruppen?

Vores netværksgrupper mødes 5 gange om året. Herudover afholder Rigét 3 gange årligt faglige seminarer på tværs af alle netværksgrupper. Deltagelse på disse seminarer er naturligvis frivilligt – men de er en oplagt mulighed for at netværke på tværs alle netværksgrupper hos Rigét.

Hvorfor er der max 18 deltagere i netværksgruppen?

Vores netværksgrupper består af højest 14-18 deltagere. Det har vi valgt, fordi man derved er få nok i gruppen til at lære hinanden at kende, og bevarer fortroligheden og nærheden med hinanden, men samtidig mange nok til, at man kan blive inspireret af andres perspektiver.

Hvordan sikrer Rigét, at deltagerne er korrekt matchet?

Den ansvarlige facilitator for netværksgruppen lægger et stort stykke arbejde i at matche medlemmerne i grupperne. Forud for optagelse i en netværksgruppe, tages et møde med den potentielle kandidat for at sikre, at der er en gensidig forventningsafstemning. Dermed sikres værdien for gruppen – og for at kandidaten placeres rigtigt første gang.

 

I matchet tages desuden højde for konkurrencemæssige hensyn. Facilitatoren sørger for, at gruppernes deltagere kommer fra passende forskellige verdener, virksomhedsstørrelser og brancher – fordi man derved opnår en spændende diversitet i gruppen.

Hvor meget tid kræver et medlemskab?

Det er svært at definere, men jo mere engageret man er i sit netværksarbejde, jo mere udbytte får man for sin investerede tid.

Hvis min karriere ændrer sig...skal jeg så skifte gruppe?

Din facilitator har ansvaret for, at du er i den gruppe, som til enhver tid er den bedste for dig. Ændrer din karriere sig, vil din facilitator tage initiativ til en samtale med dig om hvorvidt din netværkskarriere og erhvervskarriere matcher.

Kan jeg invitere kolleger med til Rigét Brain Boosts og hvad koster det?

Dine kolleger er meget velkomne til Rigét Brain Boosts. De skal blot tilmelde sig via formularen og der angive, at de er inviteret af dig. Det koster ikke noget.