Et nyt redskab til at navigere i tværkulturelle arbejdssituationer

Af Adm. direktør og cheftræner i C3 Consulting, Annette Dahl

Mange ledere efterspørger ny viden om global ledelse, og et redskab til at omsætte den til konkrete handlinger, der kan skabe de ønskede nye resultater i deres globale projekter. 4R-modellen er et værktøj som gør det nemt at huske og nemt at bruge viden, også midt i en travl arbejdsdag i alle slags tværkulturelle arbejdssituationer.

4R-modellen fokuserer på de fire kulturelle dimensioner, som vi har erfaring med oftest, skaber udfordringer i tværkulturelle samarbejder:

  • Rank
  • Responsibility
  • Risk
  • Relationship

I videoen herunder fortæller adm. direktør i C3 Annette Dahl mere om hver af de 4 R’er og om, hvordan du kan bruge 4R-modellen til at navigere, når du arbejder på tværs af kulturer:

Vi håber, at videoen herover har givet dig en god fornemmelse af, hvad 4R-modellens fire R’er Rank, Responsibility, Risk og Relationship dækker over. Så hvorfor ikke prøve modellen af i praksis, næste gang du står med en tværkulturel opgave eller udfordring?

For at opsummere kan du bruge 4R-modellen til at:

  • Få nyttig viden om din egen kultur og andre kulturer du har med at gøre, og få overblik over de vigtigste forskelle mellem de pågældende kulturer
  • Analysere hvad der er på spil i konkrete tværkulturelle arbejdssituationer
  • Navigere og tilpasse din egen arbejdsstil, så du skaber de bedste resultater

 

Når du bruger modellen så husk at de 4 R’er overlapper og påvirker hinanden. Fx kan du tit ved at opbygge gode personlige relationer (Relationship) nedbringe risikoen (Risk) for dine globale kolleger, så det er sikrere for dem at komme med forslag og input.

Eller du kan som dansk leder tilpasse din ledelsesstil (Rank), så du over for dine globale medarbejdere definerer mere tydeligt, hvem der har ansvar for hvad, end du måske er vant til fra dine danske medarbejdere (Responsibility).

Du kan bruge 4R-modellen i alle slags arbejdssituationer, hvor der er kulturelle forskelle på spil. Og det gælder ikke bare nationale kulturforskelle, men også forskelle inden for fx fagkulturer eller organisationskulturer.

Lær endnu mere om international ledelse d. 4. november.

Vil du vide mere om, hvordan du bedst navigerer i tværkulturelle arbejdssituationer? Du kan få mere inspiration til at blive en endnu bedre international leder ved at deltage i Rigéts Brain Boost d. 4. november. Her får du mulighed for at møde Annette Dahl fra C3, og få helt nye værktøjer til livet som leder på tværs af kulturer – Tilmeld dig her.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.