Diversitet i ledelsen er vejen frem og bedst for bundlinjen

Diversitet er blevet et vigtigt begreb at forstå inden for fremtidens ledelse. Mange undersøgelser peger på, at inkluderende ledelse og diversitet er et fremtidens konkurrenceparameter. Tine Arentsen Willumsen er bl.a. stifter af The Danish Diversity Council, står bag den årlige Womenomics Nordic Business Conference, og har skrevet bogen:” Womenomics – Gender Diversity and the Rise of Female Driven Growth Potential”. Tine er også medlem af Rigét Advisory Board, som har bidraget til den nye rapport ”Hvem er fremtidens leder?”

Af Tine Arentsen Willumsen, CEO, Above & Beyond

Inkluderende ledelse og diversitet er et af fremtidens vigtigste konkurrenceparametre. Talentfulde og engagerede mennesker er kernen i alle succesfulde organisationer, og specielt morgendagens ledere skal fokusere på at fremme forskellige tankegange, sammensætte mangfoldige teams og opbygge en inklusiv kultur for at øge innovationen og finde helt nye løsninger.

Verdens førende virksomheder forstår samtidig alle disse, og har gjort det til en topprioritet, at tiltrække de allerdygtigste medarbejdere fra hele talentpoolen. Derfor arbejder de målrettet på også at tiltrække, udvikle, fastholde og forfremme de kvindelige talenter, for dermed at styrke hele den samlede talent pipeline. Det er selvfølgelig det rigtige at gøre, men også det smarte at gøre, da det er blevet bevist af blandt andre McKinsey & Company, at bundlinjen kan forbedres med helt op til 27%, hvis man har diversitet i topledelsen.

I en stadig mere kompleks verden sker ændringerne samtidig med en accelererende hastighed. Fremtidens ledere skal derfor kunne tænke ud over de traditionelle forretningsmetoder. De organisatoriske og ledelsesmæssige kompetencer, som skal til for at kunne stå i spidsen for de nødvendige multi dimensionale forandringer bør derfor ikke kun dreje sig om, hvordan man transformerer eller opkvalificerer sin organisation. Man bør samtidig fokusere på adfærdsændringer i fællesskabet, samt i de individuelle teams, således at alle bliver åbne og modige nok til at absorbere det hurtige tempo, leve med det uvante og sætte de rette kompetencer i spil når det kræves, for ikke blot at gøre som man plejer.

Samtidig kræver langsigtet succes et fokus på bæredygtighed. Moderne organisationer skal anerkende den rolle, de har inden for et større økosystem og handle på en ansvarlig måde, ved f.eks. at arbejde med FN’s mål for bæredygtig udvikling, hvor SDG5 jo er verdensmålet for Gender Equality. Og her er det helt afgørende at lederne af i morgen fostrer innovativ tænkning, udviser en høj tilpasningsevne, og får alle talenter med på banen.

Få flere gode råd til at blive fremtidens leder ved at downloade den nye rapport ”Hvem er fremtidens leder?”

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.