Besøg hos ISS Facilities Services

Tak til værtsvirksomheden og ikke mindst Charlotte Tuborg Emcken for oplæg til gode diskussioner og erfaringsudvekslinger. Vi fornemmer en god samarbejdsånd, kultur, handlekraft og energi i virksomheden. Ideerne blomstrer i afdelingen, der var simpelthen ikke mere plads på tavlen. Rigét Netværk A/S – Payroll Executives network.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.