Alle andre tænker på sig selv

Af René Krieger Christensen, Forfatter til Generationer der svinger – på arbejdspladsen.

Alle andre tænker på sig selv, det er bare mig, der tænker på mig!
– i et TEAM med fire generationer!

I netop denne tid bliver vi stillet den udfordring, at have fire generationer på mange af vores arbejdspladser i Danmark: Generation Baby Boomers, X, Y og Z.

Er vi så gearet til dette? Har vi nok forståelse for og kendskab til hinanden, så vi kan anerkende hinandens forskelligheder, eller kommer vores mulige fordomme og holdninger til at give os store udfordringer på vores arbejdspladser, hvis vi ikke ændrer kurs. Det mener René Krieger Christensen, som er aktuel med bogen ”Generationer der svinger på arbejdspladsen”.

Generationskonflikter og udfordringer har der altid været og vil der nok altid være, men med fire stærke, urokkelige, selvstændige generationer som ”Baby Boomers, X, Y og Z” tror jeg, at virksomhedsejere, HR-ansvarlige og ledere er nødt til at ændre kurs – og have fokus på, hvordan de kan skabe en arbejdsplads, hvor vi kan finde plads til alle generationer. I denne tid er en ny generation på vej ud på vores arbejdspladser, og det bliver ikke mindre udfordrende. Her bliver vi mødt af en generation, som har meget stor selvtillid men til gengæld et noget mindre selvværd. De er til dels mere støjende, egoistiske og selviscenesættende i forhold til tidligere generationer, og de kræver, at alt skal give mening for dem og det skal være sjovt. Det er en generation, som kræver endnu mere medbestemmelse, da de er blevet flasket op med at sætte spørgsmålstegn ved alt og argumentere for alt. De ser sig selv som verdens navle, da de er blevet fortalt og opdraget til, at de er de bedste og kan alt af deres forældre, som til dels har fejet alle udfordringer væk foran dem og har været der til at rejse dem op igen, når de måtte bide i græsset. I dag ser vi eksempler på forældre der tager med til jobsamtalen eller forældre der ringer og spørger om deres søn eller datter kan få fri fra arbejde. Eksempler som de ældre generationer finder fuldstændig absurde og som samtidig har et billede af at du skal yde før du kan nyde, så derfor kan alt ikke være sjovt.

Det kræver forståelse for hver generation, ung som gammel, hvorfor vi ikke tænker ens, hvorfor vi agerer som vi gør og hvorfor vi gør tingene forskelligt. For at lede generationerne, tror jeg, at ledere skal ændre deres mindset og fokus. Hvis fokus udelukkende bliver ved med at være på tal, økonomiske og personlige målsætninger og bedre bundlinje, så tror jeg at danske virksomheder kommer til at få så store udfordringer med samarbejde, mistrivsel og stress som aldrig før. Derfor er jeg af den overbevisning, at fokus skal målrettes det at arbejde med de fælles værdier i virksomhederne for at skabe en fælles forståelse for dem, så ledere og medarbejdere er i stand til at skabe et succesfuldt generationsteam og derved skabe resultater som tæller på bundlinjen.

”Ærlighed og respekt! Det er da lige meget…”

Hvis du har 50 medarbejdere ansat i din virksomhed, har du sandsynligvis også 50 definitioner af, hvad ærlighed er for en størrelse. Det kan man ikke lave om på. Men når man er på en arbejdsplads, hvor man arbejder for fælles mål, og hvor arbejdspladsen har et værdisæt, der inkluderer, at man som medarbejdere har respekt for hinanden, så er man også nødt til at have en fælles definition af ærlighed på arbejdspladsen, som er gældende som en slags fælles ”sandhed”.

For det at være ærlig over for sine kollegaer er at vise dem respekt. Men det er vigtigt, at der bliver skabt et fælles verdensbillede for det at være ærlig, så man undgår den konsekvensløshed, der kan ske når en medarbejder undlader at give feedback eller modsat kommer med sin ufiltrerede og respektløse mening om en given situation. Situationer som vi desværre ser mere og mere af på Facebook og propper ind under vores ret til ytringsfrihed. På Facebook lever ærligheden i bedste velgående. Desværre er det et liv uden respekt for andres meninger og holdninger. Vi skriver, hvad vi har lyst til, og vi glemmer ofte, at der rent faktisk kan være en konsekvens af det, vi poster. Denne mentalitet har især påvirket de yngre generationer, men også de ældre generationer, dog ikke i samme grad.

Eksempelvis er der skabt en Facebookgruppe i Nordsjælland for de unge, 6. til 10. klasse, hvor weekendernes mere eller mindre festlige begivenheder bliver postet og kommenteret. Som en af de konsekvensløse statusopdateringer kan nævnes, hvordan en 14-årig pige blev hængt ud efter, at hun var blevet set i selskab med flere forskellige fyre til en fest. Pigen blev i løbet af ganske kort tid blev hun hængt ud som løs på tråden. Og det er sagt på en pæn måde, for det var langt fra de gloser, som blev anvendt i kommentarerne. Denne fuldstændige mangel på at konsekvensanalysere fik store konsekvenser for den 14-årige pige. Dette er et af flere grelle eksempler, man kan finde på Facebook, og ja, som yngre tænker man måske mindre over konsekvenserne af ens handlinger. Men i kraft af at det for en stor del af Z´erne og Y´erne er blevet en del af deres normsæt, samt den lette adgang til de sociale medier, er det blevet nemmere at opføre sig respektløst over for andre, da man jo ikke står face to face med andet end sin touchscreen.

Så kan vi spørge os selv om hvad ovenstående problematik så gør for ærligheden og respekten på vores arbejdspladser, når den unge generation bringer dette verdensbillede med og de samtidig er nødsaget til at kommunikere face to face med sine kollegaer?

Hver generation bringer sit eget verdensbillede til arbejdspladsen, og hver generation har deres særpræg, som er en styrke for den ene generation, men som kan blive set som en svaghed for den anden generation. Udfordringen er hvis denne fornødne forståelse og respekt for hinanden ikke bliver skabt. Derfor er det en opgave for lederne og HR-ansvarlige, at få deres medarbejdere til at forstå, anerkende og respektere hinandens forskelligheder, generationerne imellem. Derved vil fokus være på de fælles mål, værdierne og dét at arbejde for fællesskabets bedste.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.