Agil ledelse – kendetegner lederskabet og det ’rum’ der skal navigeres i

closeup of the hand of a young caucasian man on the beach, in front of a folded beach umbrella and the ocean in the background, holding a stone with the text back to work written in it

Agilitet betyder bl.a. smidighed! Du har formentlig hørt ordet igen og igen og igen. Særligt i projektledelse har der længe været fokus på agiliteten og gevinsten ved at bruge agile arbejdsmetoder. Måske er du allerede træt af ordet. Men den nye agile ledelsesstil fylder!  

 Så er den ledelsestrend relevant for dig? Det korte svar er nok ja.   

Agil ledelse handler om at kunne tilpasse din ledelse og organisering til den aktuelle opgave og dét er en helt afgørende kompetence for at lykkes i rollen som leder i fremtiden 

 

Hvad er Agil ledelse? 

Fremtidens agile ledelse handler om evnen og modet til at kunne læse og respondere på skiftende omstændigheder med et bredt handlerepertoire. At magte frit at kunne bruge ledelsestilgange og organiseringsformer uafhængigt af egne personlige præferencer. I denne brede betydning er agil ledelse altså evnen til smidigt at tilpasse sin ledelse og organisering til den aktuelle opgave, der skal løses – hurtigt! Den agile leder evner at bruge den ledelsesstilgang eller organiseringsform, som bedst hjælper individuelle medarbejdere med at lykkes på et givet tidspunkt. Virksomhedernes fasttømrede 10 års planer er døde, og agil her-og-nu ledelsesstil og nærvær er i stedet forventet af fremtidens medarbejdere.  

 

Har du modet? 

Det kræver mod at slippe den klassiske ”command and control” ledelsesstil og i stedet at have en mere her-og-nu tilgang til ledelse, hvor magt ses som evnen til at påvirke individuelle og kollektive bestræbelser på at nå fælles mål, fremfor som noget man har i kraft af sin ledelsesposition. Agil projektledelse handler om evnen til at anvende en række helt specifikke agile metoder og tilgange som f.eks. ’sprints’ og ’scrum’ og ’iterationer’. 

Agil ledelse trækker netop på inspiration fra metoderne fra agil projektledelse, når de er passende for opgaven der skal læses, men overskrider altså også den helt snævre projektledelses betydning af begrebet. Så man kan måske sige, at agil ledelse handler om en mere moderne tilgang til ledelse, som sætter individet i centrum og lederen med stjerner på skuldrene lidt i baggrunden. Og det er motiverende for medarbejderne, og giver rum til at skabe resultater. 

 

Den agile leder i høj kurs i fremtiden 

Vi lever i en tid, hvor smidig og hurtig tilpasning til skiftende udfordringer i stigende grad er et konkurrenceparameter. Det tidligere ideal om den klare hierarkiske linjeorganisering med afgrænsede ledelsesrum, kaskader af KPI’er, compliancekrav, 10 års planer og en tydelig placering af ansvar, beslutningskraft og kontrol i en hierarkisk opbygget ledelseskæde er under pres. I fremtiden erstattes den i stigende grad af et nyt ideal om agil organisering og ledelse, der følger opgaven og målet – ikke chefen.  

 

Det betyder, at beslutningskraft og kompetence i langt højere grad skubbes nedad og udad i organisation. Så topledelsen skal altså turde slippe noget af kontrollen, og mellemlederen skal kunne lede på tværs af organisationsformer, og skabe en kultur med samarbejde på kryds og tværs af organisatoriske grænser. 

 

Klik her for at læse de andre emner:  

 

    

Har du set vores kommende Rigét Brain Boosts?:

Bæredygtighed – Det nye konkurrence parameter?

26. september 2022

Diversity & Inclusion

28. november

Klik for at læse mere!

Nysgerrig på fremtidens ledelse?

Hos Rigét er vi meget optagede af Fremtidens Leder. Vil du vide mere om vores arbejde med forventningerne til fremtidens ledere?

Så klik her for at læse mere!