Ledelse under overfladen

Dato og tidspunkt 25-1-2016 13:00 - 16:00

Mandag d. 25. januar slog vi dørene op til årets første seminar hos Rigét.

Heidi Graff fra Rambøll-Attractor guidede os igennem dagens program, der bød på en pallet af værktøjer til at skabe bevidsthed om eget lederskab. For ledelse er sjældent en rationel planlægningsopgave, hvor den fornuftige leder har det fulde overblik og træffer beslutninger med klar viden om konsekvenserne. Ledelse er en kompleks og kompliceret opgave, hvor mange aspekter har indflydelse på dine beslutninger hver eneste dag: Personlige værdier, holdninger, livserfaringer og følelser. Men er du bevidst om, på hvilket grundlag du træffer dine beslutninger?

Bliv bevidst om dine egne forhindringer
Vi er mange ledere, der baserer vores beslutninger her og nu på erfaringer, vi tidligere har gjort os – erfaringer med, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Du kender måske til eller har selv brugt udtrykkene: ’Det har vi allerede prøvet’, ’det kommer ikke til at virke’ eller ’vi har ikke ressourcerne’. Men dette betyder også, at du bliver bedre og bedre til at gøre det, som du altid har gjort, men dårligere til at gøre noget nyt. Når du i dit lederskab ukritisk trækker på erfaringer, vaner og gamle mønstre, er du fastlåst af din egen forforståelse om, hvordan noget er eller bør være – og det blokerer for kilden til nye idéer og dermed også forandringsmulighederne.

Led dig selv for at lede andre
Så hvordan kan vi få øje på nye løsninger, få nye svar og skabe forandring? Svaret ligger i, hvorvidt du er bevidst om din egen ledelse – eller med andre ord: Ledelse under overfladen. Leder du under overfladen, reflekterer du i højere grad over, hvordan dine egne værdier, grundholdninger og følelser influerer på dine beslutninger og dermed også din ledelse af andre. Er du kritisk refleksiv over dine egne værdier, og hvordan de indspiller på dine beslutninger, kan du i højere grad styre, hvad du baserer dit lederskab på.

Når du leder dig selv, er du også bedre til at lede andre.

Du kan se eller gense Heidi Graffs slides fra seminaret her.