Effektive Relationer i Praksis

Dato og tidspunkt 21-11-2016 kl. 13:00-16:00

Mandag d. 21. november bød vi velkommen til en eftermiddag fuld af inspiration til, hvordan man kan øge kvaliteten af sine daglige samtaler.

Tina Gaarn Christensen er ejer af LeadInspire, og Tina udfoldede denne eftermiddag potentialer ved at føre bevidste samtaler. 

Fra 'jeg' til 'vi'
For ledere, der ønsker effektive relationer i virksomhedskulturen, kan det være fordelagtigt at sætte fokus på sproget i kulturen. At anvende vi-sprog, og gå fra ’jeg’ til ’vi’ på arbejdspladsen er både en måde at bringe forskellige perspektiver i spil, og lade sandheder komme fra flere forskellige personer i stedet for dig selv alene. Men vi’et kan samtidig også flytte fokus fra individuelle evner til teamets samlede styrker – hvordan er vi stærke sammen? Mange ledere i dag glemmer nemlig at tale om adfærd, og fokuserer i højere grad på individuelle opgaver og ansvar, som hver enkelt bidrager med til det samlede team. Men særlig vigtigt er også at overveje, hvordan man skal agere sammen i teamet.

Kemien i samtaler
Når vi indgår i samtaler med andre, har kemien stor betydning for potentialet i relationen. Bliver vi f.eks. mødt med kritik eller afvisning, producerer vi mere kortisol – et hormon, som lukker ned for frontallapperne og dermed vores evne til at tænke. Du kender sikkert til følelsen. Vi går i forsvar og opfatter situationen negativt, hvilket øger risikoen for en konflikt – en effekt, der desuden kan vare helt op til 26 timer!

Mødes vi i stedet med positive kommentarer og anerkendelse, øger vi mængden af hormonet, oxytocin, der styrker vores evne til at samarbejde, kommunikere og have tillid til andre mennesker. Dette hormon har dog en væsentlig kortere levetid i kroppen end hormonet, kortisol.

Er du med andre ord god til at kommunikere og indgå i samtaler, vil andre også have lyst til at samtale med dig. Hvis du evner at åbne op, er der også større sandsynlighed for, at din samtalepartner imødekommer din åbenhed og giver dig positive kommentarer tilbage. Det skaber gensidig tillid og øger kvaliteten i relationen.

 

Kvaliteten i relationer
Vil man skabe forandringer i sin organisation, er det altså ikke tiltrækkeligt f.eks. at sende sin medarbejdere på kursus. Det kan være nok så hyggeligt, og maden er ofte ganske glimrende. Men hvad mange glemmer er, at én eller flere medarbejdere er en del af et større system i organisationen - et system, som ikke har været på kursus, hvorfor de lærte værktøjer er vanskelige at implementere i arbejdet og hverdagens rutiner.

Ønsker du forandringer i virksomhedskulturen, må du nødvendigvis stille skarpt på måden, hvorpå du indgår i dialog med andre. For kvaliteten af samtalerne har betydning for kvaliteten i relationen - som igen har betydning for kvaliteten i virksomhedskulturen. 

 

Tak for en interessant eftermiddag til Tina gaarn Christensen og seminardeltagere for jeres engagement. 

Vi ses igen i det nye år til nye spændende fagemner.