Referencer

Anders Blom, Internationalt Salg

 Anders Blom 

"Jeg har altid rig mulighed for at modtage feedback og diskutere mine egne konkrete udfordringer"

Anders Blom
Chief Customer Officer, QuantumWise A/S

Som jeg ser det, så er hovedformålet med Rigéts aktiviteter at udvikle og styrke virksomhedsledere på forskellige niveauer. Selvom området er rigt på litteratur, er det essentielt – for at forbedre sine lederevner og lederskab – at tale om virkelighedens erfaringer snarere end kun at læse teoretiske cases, som måske ikke er relevante for sine egne udfordringer. Endnu bedre er det, hvis du kan gøre dette i dialog med andre ledere i samme position, som står over for tilsvarende udfordringer, eller som allerede har fundet en løsning på dem.

Til Rigéts arrangementer har jeg altid rig mulighed for at modtage feedback, diskutere mine egne konkrete udfordringer samt at lytte til interessante præsentationer om aktuelle emner af erfarne oplægsholdere.

De strukturerede møder og nøje sammensatte netværksgrupper er altid meget fremmende for værdigivende udvekslinger. Ydermere har min gruppe god indflydelse på indholdet i gruppeaktiviteterne, således at det passer til medlemmernes specifikke behov.

Karsten Kristiansen, VL-netværk

Image Gallery2

"Rigét formår at tilføre mit netværk X-faktor."

Karsten Kristiansen
Funktionsdirektør, Jyske Bank

Min indgang til netværk kom gennem Jan fra Rigét, som jeg havde et godt og inspirerende infomøde med. Jeg syntes, at det lød som noget jeg kunne bruge i min hverdag. Vi har alle behov for at være med i netværk – spørgsmålet er blot, hvilke netværk skal jeg være med i og, hvad kan jeg give dem og hvad kan de give mig!

Mit netværk betyder meget for mig fagligt og personligt. Det er et fristed, hvor jeg kan tale løst og fast og de problemstillinger som jeg løber ind i hverdagen, og så drøfter vi jo løbende udvalgte problemstillinger fra netværket.
Mit primære formål med deltagelse i netværket er, at jeg forventer at øge min faglighed på udvalgte områder. Og så giver kendskabet til andre personer, altid noget på det menneskelig plan. Jeg får her mulighed for at øge mit kendskab til andre brancher og andre typer lederjob. Og jeg opfatter dette, som et fristed hvor vi kan hjælpe hinanden med fortrolige problemstillinger fra hverdagen, som du ellers ikke kan sparre med andre!

Jeg er helt opmærksom på, at jeg skal give noget til netværket før jeg kan forvente at få noget. Det er min grundholdning og det er også min erfaring, at sådan fungerer det. Jeg giver mig fuldt ud når jeg er sammen med mine netværkskollegaer, så de og jeg får så meget ud af det som muligt.

Jeg har flere gange oplevet den utrolig vigtige fortrolighed, som er så afgørende for om et netværk fungerer. Altså at alle giver noget af sig selv og byder ind.

Rigét har en god styring på vores møder og jeg det kan godt lide. Det er nogle spændende og relevante personer som de sætter sammen. Rigét formår at tilføre mit netværk X-faktor, så jeg altid glæder mig til møder og seminarer.

Bo Stenlev Frederiksen, VL-3 netværk

Image Gallery4

"Jeg er stærkt inspireret gennem medlemmer fra gruppen."

Bo Stenlev Frederiksen
Generel Manager – Technology, F.L. Smidth

Vi var et hold der afsluttede vores Executive MBA i teknologi, marked og organisation og som ønskede at fastholde fokus, dialog og praktisk anvendelse omkring det nye forståelsesapparat for ledelse. Her fandt vi Rigét som den rette facilitator. Netværket er en god kilde til at få dagligdagens mikromanagement lidt på afstand, få sparet med hinanden om konkrete problemstillinger og ikke mindst inspireret hinanden til at igen at komme op i den strategiske helikopter. Fælleskab, inspiration og sparing. Fælleskabet går på samvær med personer som deler den samme teoretiske platform for ledelse, hvor vi kan inspirere hinanden til at mobilisere teorien i praksis og ikke mindst konkret vende følsomme problemstillinger herom med hinanden.

Da tiden er knap har jeg ikke har mulighed for at deltage ved alle møder. Netværket fungerer imidlertid også godt udenfor de officielle arrangementer, hvor jeg og andre altid står parat med assistance eller sparing ved behov.

Jeg har i tidens løb deltaget i flere forskellige netværkssammenhænge, men har valgt at holde fast i Rigét, da denne bygger på en fælles MBA platform for gruppen. Jeg har flere gode oplevelser, hvor jeg konkret har været i gang med nye strategiske initiativer, som andre i gruppen allerede havde gode erfaringer med eller kunne give en god reference. Af konkrete eksempler er implementering af innovationsprocessor i en global organisation, med bl.a fokus på IT understøttelsen og innovationskraften omkring dette, hvor den succesfulde implementering i FLSmidth i dag, har været stærkt inspireret gennem medlemmer fra gruppen.

Riget faciliterer vores netværkgruppe professionelt, forstået på den måde, at de opfylder facilitorrollen til punkt og prikke, inspirerer ved at inddrage eksterne foredragsholdere og understøtter samarbejdet med en moderne IT platform til deling af data.

Kim Tarvainen, Team Ledelse netværk

Image Gallery6

"Der er altid gang i noget nyt og spændende."

Kim Tarvainen
Production Manager, K-Systems Kivex Biotec

Min tidligere chef mente at jeg ville have gavn af at være med i en erfa gruppe. At være i et netværk betyder at jeg engang imellem får et lufthul, hvor jeg frit fra leveren kan komme med mine udfordringer og oftest får flere muligheder med tilbage til at løse den enkelte sag.

Vi kan altid finde tid til at hygge os og have det sjovt, men når vi først går i gang er mødet meget seriøst. For mig er det et sted, hvor jeg kommer lidt væk fra hverdagen og tale med andre som sidder i nogenlunde samme situation som mig selv. Det er altid dejligt forfriskende at skulle til et møde og se en anden virksomhed, høre på andres udfordringer, selv få løst et problem eller gå til et meget inspirerende seminar.

Jeg ser mig selv som er en god netværker. Jeg har været med i mange år og er stort set altid repræsenteret til møderne og deltager gerne i debatterne. Vi har besøgt mange forskellige virksomheder og hørt mange forskellige foredragsholdere.
Rigét er meget professionelle, altid imødekommende og så er der altid gang i noget nyt og spændende. Møderne er altid godt planlagt og organiseret.

Torben Dahlfelt, Generel Ledelse netværk

Image Gallery8

"Der opstår synergi og samhørighed deltagerne imellem."

Torben Dahlfelt
Service/Business Manager, Dräger Medical

Jeg havde brug for sparring med ligestillede kolleger indenfor samme felt og ledelses stil, og derfor startede jeg i en netværksgruppe. I netværket har vi idéudveksling, tilbagemeldinger på egne udfordringer i egen organisation, brainstorming på nye ledelses metoder, sparring på faktuelle problemstillinger, ideoplæg til eks. Linkedin, networking og generel spredning af budskaber.

Gruppen er yderst engageret og positiv når vi udveksler egne erfaringer og indspark til nye metoder. Det kræver udadvendthed og en grad af "spark i røven mentalitet" at springe ud i det, at være en god netværker, og når det kører er det herligt positivt. Jeg søger i den grad at være proaktiv i forbindelse med messer, nye kunder og netværkere.
I gruppen giver vi hinanden stof til eftertanke og har god feedback fra deltagerene i gruppen. Og det sætter mine tanker i gang om fremtidige håndterings muligheder fremfor at tage den ligefremme vej.

Rigét er god som netværkspartner fordi de mikser forskellige grupper således at der opstår synergi og samhørighed deltagerne imellem. Meget positivt!

Susanne Florentine Kruse-Blinkenberg, Generel Ledelse 2 netværk

Image Gallery10

"Vi er nu nået dertil hvor det er naturligt at bruge hinanden."

Susanne Florentine Kruse-Blinkenberg
Kundeteamleder, Multidata A/S

 

Lysten til at netværke, blive udfordret og udvikle mig på det rent ledelsesmæssige, får jeg gennem min netværksgruppe. Mit netværk (GL 2) er nu 1 år gammelt, og vi er nu nået dertil, hvor det er naturligt at bruge hinanden udover de planlagte møder.

I gruppen har vi en god stemning og fortrolighed. Én deltager i min gruppe havde brug for at vende en udfordring fra sit firma. Vi bidrog alle med mange nye muligheder, som deltageren og firmaet nu får glæde af. Jeg synes, at Rigét’s proceskonsulenter formår at styre møderne og udfordre os, når vi diskuterer.

Nicolai Holten, Supply Chain Planning netværk

Image Gallery11

"Et netværk jeg kan bruge i gode og dårlige tider."

Nicolai Holten
Demand Planner, Ferrosan 

 

I forbindelse med omstillinger på jobbet, havde jeg behov for at komme ud og benchmarke mig mod andre planlæggere og få et netværk jeg kunne bruge i gode og dårlige tider. Netværket betyder for mig at jeg 5 gange årligt kommer ud og møder en række fantastisk dygtige og meget flinke ligestillede fra andre virksomheder. Vi vender aktuelle issues der er oppe i tiden, disse issues har jeg til tider god gavn af. Det betyder også, at jeg har fundet ud at vi i Ferrosan er ret dygtige og gør mange ting rigtigt, og at der er plads til forbedring.

Når man deltager i et netværk har man pligt til at være åben, aktiv og deltagende. Jeg har fået sat en tyg streg under det faktum at græsset ikke er grønnere hos naboen. Mange af de oplevelser, gode som dårlige, jeg oplever hos Ferrosan bøvler de andre netværkere også med.

Jeg syntes proceskonsulenten i min netværksgruppe gør et stort og flot arbejde for at gøre vores gruppe interessant - skønt!

Mette Barslund, Deltager på Rigét seminar

Image Gallery13 

"Jeg har mødt nye mennesker, hvilket giver stor indsigt i andre firmaer"

Mette Barslund
Økonomidirektør, Barslund 

Jeg deltog på et af Rigét’s seminarer, og her forventende jeg at få et par redskaber til hvordan jeg bedre kan give mine budskaber videre.

Jeg fik nogle gode og forskellige redskaber til hvordan jeg kan komme med mine budskaber. Der blev gennemgået metoder og givet eksempler på situationer jeg ville kunne komme ud for. Det har inspireret mig til at anvende visse af redskaberne og være mere opmærksom på modtageren af mine budskaber.

Der hvor jeg sad, var vi en del omkring bordet, som man lige fik lejlighed til at sparre med hinanden. Jeg har mødt nye mennesker, hvilket giver stor indsigt i andre firmaer og andres måder at "kommunikere - formidle budskaber" på.
Det var et meget fint arrangement!

Hroar Bay-Smidt, Deltager på Rigét seminar

Image Gallery14

"Seminaret er et godt sted at udvide sit netværk"

Hroar Bay-Smidt
Executive Vice President,

Forventningerne til Rigét’s seminar blev helt klart indfriet! Det seminar jeg deltog i handlede om at kunne få sit budskab igennem, og det går aldrig af mode. Så med min deltagelse i Rigét seminar forventede jeg at få en bedre forståelse for hvordan et budskab brager bedst igennem overfor dem, der modtager den.

Jeg laver to former for noter under sådanne seminarer: Et hvor jeg holder fast i, hvad der fortælles. Og et andet, hvor jeg skriver ned, hvad det er, at jeg skal hjem og gøre anderledes. Og noget af det har jeg allerede "taget i brug".

Seminaret et godt sted at udvide sit netværk. Jeg kommer alene til disse seminarer, hvilket gør, at jeg helt automatisk kommer i snak med dem, der sidder rundt om bordet. Øvelserne hjalp også dette i gang. Derudover blev en del af netværkstiden også brugt på en "gensynssnak".