Værdier

Skabende

Vi sætter rammerne i et udviklende miljø, der har plads til kreativitet og innovation, så netværksdeltagerne opnår faglig og personlig udvikling.

Tillid

Gennem vores adfærd udstråler og indgyder vi tillid. Det gør vi ved at tage ansvar for vores opgaver og for fællesskabet. Vi er ærlige i medgang og modgang. Vi sikrer den højeste kvalitet i alt, hvad vi laver og sørger for, at det er gennemsigtigt.

Musketer ånd

Vores motto er én for alle og alle for én. Vi er et team, der får det bedste frem i hinanden, og skaber rummelighed og en sjov virksomhed at være en del af.

Aktuel

Vi er værdiskabende, udfordrende og ”skarpe” i dialogen, når vi arbejder, både internt og eksternt.

Vi sikrer, at der altid tages udgangspunkt i aktuelle, relevante temaer og emner i netværksgrupperne.

Energi

Vi er ambitiøse og udviser forståelse for, hvad vores kunder har behov for.
Vi skaber synergi, og er katalysatorer
Vi er ildsjæle, der brænder for vidensdeling

Peter Balstrup Hansen

Direktør & partner

Peter Balstrup Hansen

Mobiltlf: 
26 11 17 11
E-mail: 
pb@rigetnet.dk
Læs mere om Peter