Netværk for marketingchefer og –direktører

Rigét udbyder netværk for erfarne Marketing Managers, Marketing Directors og CMOs – Nationalt såvel som internationalt. Marketing disciplinen ændrer sig meget i disse år, og vi oplever i netværksgrupperne, at Marketing får en vigtig strategisk position i organisationerne. Der stilles nye krav til lederne af Marketing afdelingerne, og der kommer hele tiden nye Marketing værktøjer i brug. Det er der stor fokus på ved netværksmøderne.

Dét der kendetegner Rigéts netværksgrupper er:

  • Netværk hvor deltagerne er præcist matchet med hinanden, så den tid man bruger sammen giver størst mulig værdi.
  • Netværk kendetegnet af erfarne deltagere med et højt fagligt niveau.
  • Netværksgrupper med højst 14-18 deltagere, fordi det skaber perspektiv, og sikrer samtidig nærvær og fortroligheden i gruppen.
  • Netværk der er faciliteret af professionelle konsulenter, så du blot skal koncentrere dig om at være til stede i mødet.

Igennem en optagelsessamtale matcher vi netop dine ansvarsområder og udfordringer med relevante grupper, så der opnås gensidig værdi for dig og netværket. Kontakt Heidi for en optagelsessamtale

Heidi Nyby

Chefkonsulent

Heidi Nyby

Mobiltlf: 
22 96 39 63
E-mail: 
hn@rigetnet.dk
Læs mere om Heidi