Netværk for Lønmedarbejdere

Har du også brug for din helt egen hotline 24/7?

 

Som lønmedarbejder kender du med stor sandsynlighed til udfordringerne ved og kompleksiteten i at sikre, at al lønadministration bliver lavet i overensstemmelse med eksisterende love og overenskomster. Det kan være noget af en tidsrøver, kontinuerligt at holde sig opdateret på udviklingen af lønprocesser samt det lovgrundlag, som regulerer området.

 

Lønadministration er et stort ansvar, og det kan være vanskeligt at finde det faglige frikvarter, der giver tid til at tilegne ny viden og specialisere sig i det tekniske, i lovgivning, GDPR og overenskomster etc. For hvordan ved du, om jeres lønproces er effektiv nok? Udnytter du systemets muligheder optimalt?

Gennemgående temaer i netværket i 2018 - 2019

  • Sygedagpenge
  • Ansættelsesret
  • Skatteregler
  • Aktuel personalejura
  • Overenskomster
  • Rapporteringer
  • Optimering af lønprocesser
  • Den nye ferielov

Målgruppen og det afgørende personmatch

Netværket er for payroll managers, løncontroller og ansatte i lønadministrationen som er på samme niveau, men fra forskellige virksomheder og brancher.

 

Vi arbejder både med emnerne sammen i hele gruppen, og andre gange tager vi højde for, at et emne bedst belyses i mindre interessefællesskaber.

Optagelse i en netværksgruppe

Igennem en samtale matcher vi dine ansvarsområder og udfordringer med en relevant gruppe, så der opnås gensidig værdi for dig og netværket. Kontakt os for en samtale.

Netværksfacilitator

René Krieger Christensen

Chefkonsulent

Mobiltlf: 51 22 43 54
E-mail: rc@rigetnet.dk 

Læs mere om René her

Aktuelt i netværket for lønmedarbejdere
Jeg ønsker mere info om netværket

Så meget værdi får du hos Rigét:

Præcist match

Facilitatoren mødes ofte med kandidaterne til grupperne face to face, før de er ’godkendt’ til optagelse. Derved sikrer vi, at der er et gensidigt match.

Professionel mødefacilitering

Erfarne facilitatorer sikrer, at alle bliver hørt og set. Alle møder har et formål, er målrettet, baseret på gode samtaler og funderet på høj fortrolighed.

Max 14-18 deltagere

For at sikre ``taletiden`` for den enkelte deltager, foretrækker vi grupper med max 18 medlemmer

Personlige Advisory Boards

Den enkelte deltager har sit eget Advisory Board i ``øremærkede`` sessions på møderne og efter behov mellem møderne.

Én-til-én coaching

Udover den kontinuerlige sparring fra din netværksgruppe har du mulighed for én-til-én samtaler med din facilitator efter behov.

5 årlige møder, 4 Rigét Brain Boosts & 1 middag

Udover netværksmøderne har du som medlem adgang til vores 4 årlige Rigét Brain Boosts med faglige, forretningsmæssige emner. Det er på vores Brain Boosts, du skaber relationer til medlemmerne i de øvrige netværksgrupper.

Inspiration fra eksterne efter behov

Som medlem bliver du en del af et stort netværk af eksterne specialister. Rigét har relationer til eksperter indenfor de fleste faglige områder. Rigét vælger imellem de dygtigste eksperter, hvis viden er aktuel og relevant.

Møder ude i virksomhederne

Disse giver et spændende indblik i, hvordan tingene gøres andre steder. Gensidig benchmarking er altid aktuelt.

Between-job ordning

Denne ordning sikrer, at du stadig kan være en del af netværket, såfremt du mister dit job. Et godt netværk er guld værd - både i med- og modgang! Du kan være en del af din gruppe i op til et år, uden at der bliver betalt for din deltagelse af en virksomhed.

Rigét har også sine KPI'er

Medlemmernes fremmødeprocent: 64% Medlemmers genkøbsprocent: 74% Gennemsnitlig medlemsanciennitet: 5,5 år